altair.blog

Rubrika IT

ASP.NET caching pro mírně pokročilé: Ukládání částí stránky
V minulém zápisu jsem načal téma cacheování výstupů ASP.NET stránek. Popsané metody zajišťují cacheování výstupů celých stránek. Což je v mnohých případech užitečné, v jiných ovšem nepoužitelné. ASP.NET proto umožňuje cacheovat nejenom celé stránky, ale i jejich části - web user controly.
Jemný úvod do cacheování v ASP.NET
Vhodným použitím cache lze u webových aplikací mnoho získat: snížit objem přenášených dat, zrychlit načítání stránek a snížit zatížení serveru. ASP.NET v kombinaci s IIS 6 nabízejí řadu možností, jak cache využívat. O cacheování bylo napsáno mnoho tlustých knih a i prostředí .NET nabízí mnoho různých možností. Bez nároku na úplnost si dovolím zde načrtnout něco základů.
HTTP komprese v IIS a ASP.NET
Zapnutím HTTP komprese je možno snížit objem přenášených dat a zrychlit načítání stránek. Za vše se ale platí.