altair.blog

Rubrika IT

Pohled do hlubin webserverovy duše (aneb jak fungují HTTP moduly a handlery)
Kromě psaní klasických ASP.NET stránek (ASPX) je možné webové aplikace psát ještě "o úroveň níž", tedy pomocí HTTP handlerů a modulů. Je to jediná možnost jak implementovat některé funkce a nejpraktičtější možnost jak implementovat mnohé jiné. V tomto spíše teoretickém článku si povíme, jak vlastně funguje komunikace .NET s Internet Information Services a kde do toho můžeme jako programátoři zasahovat.
Vytvoření vlastní konfigurační sekce ve Web.Config
Webové .NET aplikace jsou předučeny k tomu, aby svá nastavení ukládala do souboru Web.Config. Pokud se nechcete omezit na ukládání pouhých dvojic název-hodnota, můžete si napsat vlastní handler konfigurační sekce a použít formát jaký se vám zlíbí.
Sušenky.NET
Ačkoliv ASP.NET samy řeší řadu úloh, ke kterým se zpravidla používají cookies, představují HTTP sušenky užitečný způsob, jak si klienta "označkovat" a příště ho zase poznat. Implementace práce s cookies v ASP.NET ovšem neskrývá jisté záludnosti.
ASP.NET caching pro více pokročilé: System.Web.Caching API
V předchozích dvou zápisech o cacheování jsem se věnoval ukládání hotových výstupů, ať už celých stránek nebo jenom jejich částí (user controls). To ovšem není jediná forma cachingu, jakou ASP.NET podporují. Prostřednictvím caching API (namespace System.Web.Caching.Cache) můžete ukládat v podstatě libovolné objekty.
ASP.NET caching pro mírně pokročilé: Ukládání částí stránky
V minulém zápisu jsem načal téma cacheování výstupů ASP.NET stránek. Popsané metody zajišťují cacheování výstupů celých stránek. Což je v mnohých případech užitečné, v jiných ovšem nepoužitelné. ASP.NET proto umožňuje cacheovat nejenom celé stránky, ale i jejich části - web user controly.
Jemný úvod do cacheování v ASP.NET
Vhodným použitím cache lze u webových aplikací mnoho získat: snížit objem přenášených dat, zrychlit načítání stránek a snížit zatížení serveru. ASP.NET v kombinaci s IIS 6 nabízejí řadu možností, jak cache využívat. O cacheování bylo napsáno mnoho tlustých knih a i prostředí .NET nabízí mnoho různých možností. Bez nároku na úplnost si dovolím zde načrtnout něco základů.
HTTP komprese v IIS a ASP.NET
Zapnutím HTTP komprese je možno snížit objem přenášených dat a zrychlit načítání stránek. Za vše se ale platí.