Před několika lety se na různých českých webech bez velkého humbuku začalo objevovat poměrně ošklivé logo opatřené třemi písmeny - MVP. A před pár dny na Živě vyšel článek o "nejhodnotnějších profesionálech" - Microsoft MVPs. Diskuze pod článkem je očekávatelně hrozná a článek sám také není právě informačně hodnotný. Za tu poslední výtku nesu částečnou zodpovědnost - původně jsem byl totiž požádán já sám, abych o MVP programu něco napsal. To jsem odmítl s tím, že mi nepřísluší psát o MVP jako celku, mohu říct jenom svůj vlastní subjektivní názor. A to je právě účel tohoto článku.

Co pro to?

Pravděpodobně znáte klasické certifikační schéma Microsoftu. Jedná se o systém, jehož obdobu nabízí skoro každý výrobce hardware a software - namátnou Oracle, Cisco, RedHat, MySql. Složíte předepsanou zkoušku (případně povícero zkoušek) a tím získáte právo honosit se titulem například "Microsoft Certified Professional" (MCP). Činíte tak zpravidla z vlastní vůle a za vlastní peníze (případně za peníze zaměstnavatele) v naději, že tím zvýšíte svou cenu na trhu práce. Teoreticky by se mělo jednat o odborný titul zaručující jistou odbornou úroveň nositele. V praxi se (stejně jako u maturitní zkoušky nebo akademického titulu) jedná spíše o důkaz uchazečovy schopnosti naučit se na zkoušku.

MVP je titul čestný a stojí mimo tento certifikační program - ačkoliv se s ním samozřejmě nevylučuje. Microsoft jej dle vlastního uvážení uděluje jedincům, kteří dle jeho názoru své znalosti dobrovolně a obvykle bez nároku na odměnu šíří. Jistá odborná úroveň se u MVP sice jaksi implicitně předpokládá, ale nejsme jmenování za absolutní objem znalostí, ale za jejich šíření ostatním.

Co za to?

Oproti populárnímu přesvědčení Microsoft své MVP nezahrnuje oběživem ani drahými kovy. Bráno z čistě materiálního pohledu je MVP dost prodělečná věc. Jako MVP sice dostanete MSDN nebo TechNet Subscription a pár dalších drobností (např. odbornou literaturu nebo bezplatný vstup na konference), ale s ohledem na hodnotu času stráveného aktivitami za které jsem ten titul dostal jsem finančně pořád v mínusu.

Hodnota MVP titulu leží alespoň pro mne v informacích, ke kterým máme přístup. Máme přístup k různým neveřejným materiálům a pomocí private newsgroups a dalších kanálů k lidem z prakticky všech úrovní Microsoftu - včetně vývojových týmů. Je tomu tak mimo jiné proto, že se předpokládá, že získané znalosti a vědomosti si nenecháme pro sebe, ale vhodným způsobem je rozšíříme mezi ostatní uživatele.

Co můžete od MVPs očekávat?

Stručná a pravdivá odpověď na tuto otázku je: vůbec nic. MVP je čestné ocenění udělené za minulé zásluhy a neznamená pro jeho držitele žádné závazky do budoucna. Tiše se předpokládá, že ocenění budou pokračovat v tom, co dělali dosud, ale není to podmínkou. Samozřejmě, kdo se stáhne a "přestane fungovat", tomu se MVP status za rok neobnoví.

Titul MVP neznamená, že je dotyčný povinen suplovat technickou podporu MS, poskytovat konzultace a odpovídat na dotazy, případně tak činit zdarma. Většina z nás to v jisté míře dělá, ale ze své vlastní vůle a v rozsahu který uznají za vhodné. Já osobně provozuji tento server (a jeho předchůdce) od roku 2000, MVP jsem od roku 2004. Za celou tu dobu se můj přístup nezměnil: individuální dotazy vítám, někdy je dle svého uvážení zodpovídám (pokud mám čas), ale častěji je beru jako náměty pro článek, který napíšu - někdy do druhého dne, někdy za půl roku. Pokud chcete mít jistotu, že se vašemu problému budu v dohledné době plně věnovat, zaplaťte si konzultaci.

Obecně, podle mého názoru, má MVP titul smysl spíše ve vztahu k Microsoftu samotnému a pro uživatele velký význam nemá. Pokud se jako MVP obrátím na někoho z MS s nějakým dotazem či požadavkem, mám větší šanci na úspěch, protože se je pravděpodobné, že získané informace nevyužiji pouze ke svému osobnímu prospěchu, ale nějak je "předám dál".

Koncovému uživateli může být vcelku jedno, kdo mu pomůže. Pokud má odpovídající za jménem MVP, znamená to jediné: odpovídáním na dotazy tou či onou formou strávil dotyčný už nějaký čas a je tudíž pravděpodobné, že se s vaším problémem už někdy setkal. Je také pravděpodobné, že má větší praxi v "učení" a vysvětlování. Ne vždy se musí jednat o zážitek pozitivní - já osobně příkladně newsgroups sice monitoruji (čerpám tam náměty na články), ale k odpovědi mne velmi často vybudí spíše pitomý dotaz nebo pitomá odpověď -- čemuž odpovídá vstřícný a laskavý tón mého příspěvku. Ostatně, už delší dobu se pod dojmem některých obzvláště idiotských dotazů s Myshí zabýváme myšlenkou založení Ligy na ochranu počítačů proti týrání.

Vyslanci uživatelů

Poměrně často se lze setkat s názorem, že MVPs jsou "vyslanci Microsoftu" mezi uživateli. Je to názor chybný: na Microsoftu jsme zcela nezávislí, naše projevy nereprezentují jeho stanoviska a mnohdy jdou i proti oficiální doktríně - jak nepochybně ochotně potvrdí každý, kdo někdy slyšel můj názor na technologii AJAX obecně a nové ASP.NET 3.0 "Atlas" zejména.

Ve skutečnosti je naše pozice v této věci přesně opačná: druhá důležitá role MVP spočívá v tom, že jsou spíše vyslanci uživatelů ve vztahu k Microsoftu.

Pokud má vaše firma 60 000 zaměstnanců a stovky miliónů zákazníků, je sběr a distribuce "feedbacku" od uživatelů dost komplikovaný proces. Vedoucí vývojového týmu nějakého produktu nemůže dost dobře komunikovat se všemi uživateli svého produktu. Může nicméně komunikovat s několika desítkami či stovkami MVP v daném oboru. Mimo jiné také proto, že se dá předpokládat, že většina našich dotazů a připomínek nebude pramenit z neznalosti.

Jako MVP máme s Microsoftem podepsanou smlouvu o mlčenlivosti (NDA - non-disclosure agreement) a na základě té máme přístup k velkému množství neveřejných materiálů, testovacích verzí a podobně. Náš názor, jako názor vyslanců uživatelů, se bere v úvahu v prvotní fázi návrhu produktu, ještě předtím než se vůbec začne psát kód nebo se objeví první beta verze. V podobě různých neveřejných diskuzních skupin, chatů a podobně komunikujeme s lidmi z celého Microsoftu, na všech úrovních, počínaje Steve Ballmerem a konče členy vývojového týmu "našeho" produktu. Řada užitečných nástrojů (jako např. i zde zmiňované web deployment projects nebo table profile providers) má původ právě v těchto diskuzích.

Kdo jsou českoslovenští MVP

Seznam všech MVP v ČR a SR najdete na webu Microsoftu. Každý z nás dělá něco jiného a na jiné úrovni. Někteří z nás provozují weby (patrně znáte servery jako Vývojář nebo CE4YOU), někteří píší a přednášejí (např. v rámci Windows User Group nebo .NET Group). Někdo píše jednoduché návody pro začátečníky (jako já na tomto webu), někdo vykládá o pokročilé softwarové architektuře.

MVP není uzavřený elitní klub. Zejména u nás se MVP program teprve rozjíždí a jsou zastoupeni především vývojáři - ač existují MVP pro všechny platformy (včetně např. Office). Pokud v nějakém oboru víte o někom, kdo svou činností uživatelům prospívá, doporučte ho na e-mailové adrese [email protected] a pomozte mu stát se MVP - a v konečném důsledku tím pomůžete i sobě.