Verze 2005 přinesla do SQL Serveru řadu užitečných novinek. Jednou z nich jest též implementace tzv. ranking functions - dalo by se to překládat např. jako hodnotící funkce. Takové funkce jsou celkem čtyři a využijete je především, pokud chcete vypisovat z databáze pouze část záznamů. Vyloženě školním příkladem je využití funkce ROW_NUMBER() pro stránkování výpisů. Znamená to, že nebudeme muset nadále závidět uživatelům MySQL jejich SELECT LIMIT a budeme se moci štastně vzdát šílených stránkovacích procedur realizovaných pomocí rozličných kombinací SELECT TOP.

ROW_NUMBER()

Funkce ROW_NUMBER() slouží nepříliš překvapivě k vrácení čísla řádku, k sekvenčnímu číslování. Jednoduchý dotaz (nad tabulkou Person.Contact z ukázkové databáze AdventureWorks) s využitím této funkce může vypadat takto:

SELECT LastName, FirstName, EmailAddress, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY LastName) AS RowNumber FROM Person.Contact ORDER BY LastName

Výsledek bude obsahovat pole RowNumber, ve kterém bude sekvenční číslo, stoupající od jedné. My zpravidla ovšem nechceme toto číslo získat, ale spíše se podle něj zařídit - zkonstruovat odpovídající podmínku. Ranking functions ovšem není možné použít ve WHERE části dotazu, proto si musíme pomoci malým trikem:

WITH X AS (SELECT LastName, FirstName, EmailAddress, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY LastName) AS RowNumber FROM Person.Contact) SELECT * FROM X WHERE X.RowNumber BETWEEN 21 AND 40 ORDER BY X.LastName

Pomocí klíčového slova WITH si vytvoříme poddotaz, na který aplikujeme požadovanou podmínku, v našem případě touhu po záznamech 21-40, tedy hypotetické druhé stránce při stránkování po dvaceti.

RANK() a DENSE_RANK()

Funkce RANK() a DENSE_RANK() jsou o něco složitější. Nevracejí totiž číslo řádku, ale pořadí hodnoty. Provedeme si drobnou demografickou analýzu jmen kontaktů firmy Adventure Works - budeme zjišťovat, jaká křestní jména se mezi nimi nejčastěji vyskytují. Použijeme k tomu následující dotaz, obsahující všechny dosud představené funkce:

SELECT FirstName, COUNT(*) AS PersonCount, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS RowNumber, RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS Rank, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) AS DenseRank FROM Person.Contact GROUP BY FirstName ORDER BY PersonCount DESC

Výsledek tohoto dotazu (resp. jeho úvodní část) bude vypadat takto:

FirstNamePersonCountRowNumberRankDenseRank
Richard 103 1 1 1
Katherine 99 2 2 2
Marcus 97 3 3 3
James 97 4 3 3
Jennifer 96 5 5 4
Dalton 93 6 6 5
Alexandra 93 7 6 5
Lucas 93 8 6 5
Morgan 92 9 9 6
Isabella 92 10 9 6
Seth 92 11 9 6
Natalie 91 12 12 7
Robert 90 13 13 8
Eduardo 90 14 13 8
Sydney 90 15 13 8
Kaitlyn 90 16 13 8
Ian 89 17 17 9
Julia 89 18 17 9
Xavier 88 19 19 10
Chloe 88 20 19 10

NTILE()

Poslední ranking function, NTILE(), rozdělí výsledek do určeného počtu skupin (n-tin, jako např. pětin pro n=5) a vrátí číslo oné n-tiny.

PARTITION BY

Ve všech shora uvedených funkcích můžete použít klauzuli PARTITION BY. V takovém případě se pořadí (atd.) počítá pouze v rámci v této klauzuli specifikované podmínky. Jedná se o jakousi obdobu klauzule GROUP BY. Pokud bychom v tabulce Person.Contact měli ještě sloupeček Country (což bohužel nemáme) mohli bychom statistiku rozšířit na jednotlivé země právě podle PARTITION BY Country.