altair.blog

Rubrika IT

Jemný úvod do cacheování v ASP.NET
Vhodným použitím cache lze u webových aplikací mnoho získat: snížit objem přenášených dat, zrychlit načítání stránek a snížit zatížení serveru. ASP.NET v kombinaci s IIS 6 nabízejí řadu možností, jak cache využívat. O cacheování bylo napsáno mnoho tlustých knih a i prostředí .NET nabízí mnoho různých možností. Bez nároku na úplnost si dovolím zde načrtnout něco základů.
HTTP komprese v IIS a ASP.NET
Zapnutím HTTP komprese je možno snížit objem přenášených dat a zrychlit načítání stránek. Za vše se ale platí.