Vývojové prostředí Whidbey umožňuje jeden zajímavý trik, kterým je přímé připojení databázového MDF souboru. Pokud máte na klientovi nainstalovaný SQL Server 2005 Express, můžete do adresáře App_Data uložit přímo MDF soubor a napojit se na něj tímto connection stringem:

Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True;User Instance=True
AttachDbFilename=|DataDirectory|Northwind.mdf;

Výhoda je především pro vývoj, protože na různé pokusy a testování nemusíte složitě konfigurovat SQLko, ale stačí vytvořit datové soubory (lze přímo z VS.NET nebo VWD). Problém spočívá v tom, že současné verze nástrojů neumožňují - nebo jsem to alespoň neobjevil - pohodlný import dat ze SQL 2000, ani vytvoření "systémové" databáze AspNetDb.

Za pomoci "velkého" SQL Serveru 2005 a dalších triků jsem vytvořil dva MDF soubory, které se vám mohou hodit: