Pokud chcete provozovat na jednom serveru ASP.NET verze 1.1 a 2.0 Beta 2 (Whidbey), je to možné. Mapování jednotlivých verzí ve struktuře IIS (na jednotlivé virtuální servery a adresáře) je na sobě naprosto nezávislé. Jedinou podmínkou je, že různé verze nemohou běžet v jednom Application Poolu.

Postup je tedy následující:

  1. V IIS Manageru vytvořte nový application pool. Ve stromu vlevo klepněte pravým tlačítkem na Application Pools a v menu zvolte New > Application Pool. Ponechte defaultní nastavení a pojmenujte ho třeba WhidbeyAppPool.
  2. Vytvořte nový virtuální web server (adresář). Poté si otevřete jeho vlastnosti. Na záložce Home Directory zvolte v listboxu dříve vytvořený pool. Dále pak na záložce ASP.NET (objeví se při instalaci Whidbey runtime) zvolte jako ASP.NET version 2.0.50215.0 (nebo takovou jakou máte nainstalovanou).

V tomto okamžiku je už všechno nastaveno a patřičný web bude fungovat pod runtime 2.0, všechno ostatní pojede na stávající 1.1 verzi.