ASP.NET 2.0 nabízí dvě nové a mocné technologie pro vytváření vzhledu webových stránek: Master pages a Themes. Nyní si můžete stáhnout sadu ukázkových "aplikací", které tuto funkcionalitu předvádějí.

Ony uvozovky okolo slova "aplikace" jsou zcela právem - rád bych vás varoval před braním toho příšerného kódu který tam je za vzor. Je to jenom velmi narychlo načrtnutých pír řádek sloužících k oživení toho vzhledu.

Šablony si můžete stáhnout na webu starterkits.aspnet.cz. Sada obsahuje čtyři weby reprezentující nejčastější typy aplikací a každý z nich má tři grafické verze (témata). Součástí je i dokumentace která vysvětluje, jak to celé funguje dohromady. Jsou tam vysvětleny i základy CSS a podobně.

Autorem těchto šablon je Microsoft, já jsem je překládal do češtiny. Snažil jsem se, aby překlad byl smysluplný a užíval výrazů které se běžně používají, místo vytváření novotvarů a překladů "za každou cenu".

A takhle jednotlivé šablony vypadají: