Novinkou v ASP.NET 2.0 je nativní přístup k hlavičce (element head) webových stránek. Je možno ho využít například k automatickému generování odkazu na RSS feed.

RSS autodiscovery

S rozvojem technologie RSS se objevila nutnost nějakým systemizovaným způsobem ukázat, kde leží RSS feed dané stránky. Proto vznikl mechanismus RSS autodiscovery. Pokud si chcete přidat tento web do čtečky, stačí zadat adresu jeho domovské stránky (http://www.aspnet.cz/) a čtečka si sama iniciativně dohledá adresu RSS feedu jako takového (http://www.aspnet.cz/WS/GetRSS.aspx).

Celá technologie stojí na tom, že se do hlavičky stránky přidá následující kód:

<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
   HREF="/WS/GetRSS.aspx"
   title="Nejnovější články na ASPNET.CZ" />

Význam atributů je následující:

Dynamické generování odkazů

Zobrazení více RSS feedů v IE7 Beta 1Pokud máte na webu jediný feed pro všechny články, je řešení snadné - prostě na všechny stránky vložíte jeden odkaz a je vystaráno. Nicméně pokud chcete u většího webu provozovat feedů více, například pro každou rubriku nebo autora, je to poněkud problém. RSS autodiscovery to umožňuje (můžete mít více feedů, rozlišíte je atributem title), ale odkazy na ně musíte generovat dynamicky.

Naštěstí třída System.Web.UI.Page disponuje v ASP.NET 2.0 vlastností Head. Ta reprezentuje právě sekci head v HTML kódu. A jako (skoro) všechny ovládací prvky disponuje kolekcí Controls, která obsahuje ovládací prvky které jsou její součástí. Pak už stačí jen vytvořit instanci třídy System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink, nastavit jí parametry a z backendového kódu ji přidat.

Napsal jsem si na to jednoduchou metodu nazvanou AddRssFeed:

Public Shared Sub AddRssFeed(ByVal Page As System.Web.UI.Page, ByVal Title As String, ByVal Url As String)
  Dim L As New System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink()
  L.Attributes.Add("rel", "Alternate")
  L.Attributes.Add("type", "application/rss+xml")
  L.Attributes.Add("title", Title)
  L.Attributes.Add("href", Url)
  Page.Header.Controls.Add(L)
End Sub

Ze stránky ji můžete zavolat jednoduše, například: AddRssFeed(Me, "Články v rubrice " & CategoryName, "~/Rss.ashx?Category=" & CategoryID).