altair.blog

Rubrika IT

ASP.NET caching pro více pokročilé: System.Web.Caching API
V předchozích dvou zápisech o cacheování jsem se věnoval ukládání hotových výstupů, ať už celých stránek nebo jenom jejich částí (user controls). To ovšem není jediná forma cachingu, jakou ASP.NET podporují. Prostřednictvím caching API (namespace System.Web.Caching.Cache) můžete ukládat v podstatě libovolné objekty.
ASP.NET caching pro mírně pokročilé: Ukládání částí stránky
V minulém zápisu jsem načal téma cacheování výstupů ASP.NET stránek. Popsané metody zajišťují cacheování výstupů celých stránek. Což je v mnohých případech užitečné, v jiných ovšem nepoužitelné. ASP.NET proto umožňuje cacheovat nejenom celé stránky, ale i jejich části - web user controly.
Jemný úvod do cacheování v ASP.NET
Vhodným použitím cache lze u webových aplikací mnoho získat: snížit objem přenášených dat, zrychlit načítání stránek a snížit zatížení serveru. ASP.NET v kombinaci s IIS 6 nabízejí řadu možností, jak cache využívat. O cacheování bylo napsáno mnoho tlustých knih a i prostředí .NET nabízí mnoho různých možností. Bez nároku na úplnost si dovolím zde načrtnout něco základů.
HTTP komprese v IIS a ASP.NET
Zapnutím HTTP komprese je možno snížit objem přenášených dat a zrychlit načítání stránek. Za vše se ale platí.