altair.blog

Rubrika Bezpečnost

Šifrování konfiguračních sekcí v ASP.NET
Některé konfigurační sekce, typicky například connectionStrings, obsahují citlivé údaje, které by se neměly dostat do rukou cizím. V případě, že se útočníkovi podaří získat obsah souboru web.config – třeba pomocí chyby podobné nedávnému "padding oracle" problému – šifrování konfiguračních sekcí dokáže minimalizovat následky chyby. Obecně se jedná o formu "obrany do hloubky". Problémem je, že za normálních okolností musíte mít k zašifrování možnost spouštět na serveru programy z příkazového řádku, a to pod tou identitou, pod níž běží webová aplikace. Napsal jsem nástroj, který vám umožní konfiguraci šifrovat přímo z webové aplikace.
"Padding Oracle" chyba v ASP.NET – o co vlastně šlo?
Myšlenky těch zodpovědnějších ASP.NET programátorů a správců serverů v uplynulých dnech okupovala první pořádná bezpečnostní díra v ASP.NET. Upozorňoval jsem na ni i na tomto webu a nabízel i workaround. Microsoft již vydal i oficiální záplatu, nově dostupnou přes Windows Update. Myslím si, že je přesně ten správý okamžik podívat se, o co vlastně šlo, v čem útok spočívá. Nejedná se totiž ve své podstatě o chybu v ASP.NET, ale o obecný mechanismus kryptografického útoku, který může zasáhnout i vaše vlastní aplikace.
Modul pro jednoduchý workaround bezpečnostní chyby v ASP.NET
Podařilo se mi napsat a zprovoznit modul, který umožní obejít dříve zmíněnou bezpečnostní chybu v ASP.NET, a to bez zásahu do aplikace samé. Jeho aplikace nevyžaduje žádné specifické znalosti a je velmi jednoduchá.
Kritická bezpečnostní chyba v ASP.NET
V pátek byla zveřejněna kritická bezpečnostní chyba ve všech verzích ASP.NET, od 1.0 po 4.0 včetně. Dosud na ni neexistuje patch, jenom workaround, a ten je bohužel dosti pracný.
Řešení problémů s identitou webu u Personal Information Cards
Téměř přesně před rokem jsem si v článku Jak se zjišťuje identita webu u Personal Information Cards? stěžoval na to, že algoritmus pro výpočet identity relying party (tedy typicky webu) je špatný. Specifikace ISIP verze 1.5 tento problém řeší. Problém u Windows CardSpace řeší .NET Framework 3.5 SP1.
Jak funguje forms authentication a autentizační tickety
Otázky na forms autentizaci patří na mých kurzech k velmi častým. I místní článek "Forms authentication a session state - proč nejsou synchronní?" vzbudil jistý zájem. Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, jak forms authentication funguje, a rozeberme si onen magický autentizační ticket.
Jak se zjišťuje identita webu u Personal Information Cards?
Zajištění soukromí uživatelů je jedním z hlavích cílů technologie Information Cards (CardSpace). V případě osobních (unmanaged) karet jsou různým webům zaslány různé údaje, takže provozovatelé těchto webů je nemohou spojit nebo zneužít. Proces zjišťování identity webů je ale dosti komplikovaný. Pojďme se na něj podívat podrobně a zabývejme se důsledky, které z něj plynou.