altair.blog

Rubrika Bezpečnost

Filtrování HTML: jak na "nebezpečné" elementy?
Jednou z nejčastěji se vyskytujících chyb ve webových aplikacích je script injection. Příčinou je nedostatečné ověření vstupů. Jak snadno a pro uživatele vstřícně zacházet s generickým HTML vstupem?