altair.blog

Seriál Geografická data v .NET

Geografická data v .NET 1: Spatial funkce SQL Serveru 2008
Jako malé hříbě mne fascinovala analytická geometrie. Idea, že rozličné plošné i prostorové tvary je možno matematicky popsat a elegantními rovnicemi řešit geometrické úlohy typu kde se co protíná, mne prostě fascinovala. Tím spíše, že maje obě přední nohy levé, jsem nikdy nebyl schopen úspěšně řešit úlohy typu "zkonstruujte pravítkem a kružítkem dvě tečny kružnice, protínající se v úhlu tom a tom". Ano, už tehdy mi moji spolužáci říkali, že jsem perverzní – a to ještě nevěděli o mnoha jiných věcech, ke kterým jsem později dospěl. S rozmachem různých geo-technologií jako je GPS, geotagging a geotracking přibývá případů, kdy se nám v databázi rodí data geografické nebo geometrické povahy a před programátory jsou kladeny úlohy jako "vypiš všechny body vzdálené méně než N kilometrů".
Geografická data v .NET 2: Spatial typy v .NET
Z minulého článku již víte, jakým způsobem můžete uchovávat v SQL Serveru prostorová data (jako například GPS souřadnice) a jak se na ně můžete dotazovat pomocí jazyka Transact-SQL. Používají se přitom datové typy geometry a geography, s nimiž lze samozřejmě pracovat i z prostředí ASP.NET, čemuž je věnován tento článek.
Geografická data v .NET 3: Formát GeoRSS
V předchozích článcích jsem se zabýval zpracováním prostorových dat v prostředí Microsoft SQL Serveru 2008 a Microsoft .NET Frameworku. Víme už, jak zeměpisné souřadnice uchovávat v databázi, jak se na ně dotazovat a jak s výsledkem zacházet z prostředí ASP.NET. Nyní se podíváme na dva ze způsobů, jak lze geografická data publikovat uživateli – na geotagging a GeoRSS.