Redakční poznámka: Když jsem více než před rokem vydával první díl tohoto seriálu, byl jsem dohodnutý s Petrem Kaletou, který slíbil dopsat poslední díl, zahrnující zobrazování GeoRSS dat na Google Maps. Protože to je něco, co vážně neumím. Bohužel, přes několikeré urgence se mi jej nepodařilo k napsání článku přimět. Rozhodl jsem se tedy zbylé dva díly zveřejnit tak, jak jsou.

Pokud se mezi čtenáři ASPNET.CZ najde někdo, kdo se na rozdíl ode mne vyžívá v psaní mashupů a Google Maps API nemá kopřivku, budu velmi rád, když se o patřičný postup podělí s ostatními čtenáři.

Z minulého článku již víte, jakým způsobem můžete uchovávat v SQL Serveru prostorová data (jako například GPS souřadnice) a jak se na ně můžete dotazovat pomocí jazyka Transact-SQL. Používají se přitom datové typy geometry a geography, s nimiž lze samozřejmě pracovat i z prostředí ASP.NET.

Při práci s těmito datovými typy zapomeňte na LINQ-to-SQL nebo ADO.NET Entity Framework. Bohužel se mi nepodařilo tyto technologie ke spolupráci s prostorovými daotvými typy donutit (což samozřejmě neznamená, že to objektivně nejde – pokud na to přijdete, napište mi do komentářů). Budeme tedy muset použít klasické ADO.NET a psát SQL dotazy.

Začneme tím, že do projektu přidáme referenci na assembly Microsoft.SqlServer.Types.dll a v inkriminovaných třídách naimportujeme namespace Microsoft.SqlServer.Types. Ten obsahuje mimo jiné třídy SqlGeography a SqlGeographyBuilder. Ukážeme si, jak z .NET Frameworku řešit dříve uvedené příklady, tedy vyhledání bodů v okolí a vyhledání bodů v polygonu.

Konstrukce SQL dotazu

SQL dotaz je jednoduchý a prakticky tentýž, který jsme už viděli v předchozím článku. Pro vyhledání bodů ve vzdálenosti nejvýše @Delta metrů od bodu @Point to bude SELECT GeoPointId, Name, Class, ClassName, Location FROM vGeoPoints WHERE @Point.STDistance(Location) <= @Delta. Trik spočívá v předání parametru @Point (s @Delta žádný problém nebude, to je klasický int).

Třída SqlGeography je CLR protějškem SQL typu geography. Umí reprezentovat bod, polygon nebo trasu. Pro účely shora uvedeného dotazu nám stačí nejprostší varianta, tedy bod. K vytvoření instance třídy reprezentující bod lze použít statickou metodu Point. Ta bere tři parametry: zeměpisnou šířku, délku a již z minula nám známé SRID, tedy číslo referenčního modelu – v našem případě je to 4326 pro WGS84.

Zdrojový kód bude vypadat následovně:

// Vytvořit bod, který reprezentuje střed hledání
var point = SqlGeography.Point(16.607552, 49.199541, 4326);

// Najít všechny položky ve vzdálenosti max. 10 km od @Point
using (var db = new SqlConnection("SERVER=.\SqlExpress;TRUSTED_CONNECTION=yes;DATABASE=Geo") {
  using (var cmd = new SqlCommand("SELECT GeoPointId, Name, Class, ClassName, Location FROM vGeoPoints WHERE @Point.STDistance(Location) <= @Delta", db)) {
    db.Open();
    cmd.Parameters.Add("@Delta", SqlDbType.Int).Value = 10000;
    cmd.Parameters.Add(new SqlParameter {
      ParameterName = "@Point",
      SqlDbType = SqlDbType.Udt,
      UdtTypeName = "geography",
      Value = point
    });
    results = new DataTable();
    using (var da = new SqlDataAdapter(cmd)) {
      da.Fill(results);
    }
  }
}

V případě druhého typu dotazu, tedy vyhledávání bodu v polygonu, je vytvoření odpovídající SqlGeography poněkud komplikovanější. K dispozici máme statické metody známé ze SQL Serveru – třeba STPolyFromText. Systematičtější přístup nabízí třída SqlGeographyBuilder. Detailní popis jejích metod si najděte v dokumentaci, níže uvedený kód vytvoří nám známý obdélník (kde lat1/lon1 a lat2/lon2 jsou souřadnice protilehlých rohů). Na první pohled je zbytečně složitý, nicméně builder počítá s vytvářením výrazně komplikovanějších tvarů, čemuž odpovídá i jeho robustnost.

var rectBuilder = new SqlGeographyBuilder();
rectBuilder.SetSrid(4326);
rectBuilder.BeginGeography(OpenGisGeographyType.Polygon);
rectBuilder.BeginFigure(lat1, lon1);
rectBuilder.AddLine(lat2, lon1);
rectBuilder.AddLine(lat2, lon2);
rectBuilder.AddLine(lat1, lon2);
rectBuilder.AddLine(lat1, lon1);
rectBuilder.EndFigure();
rectBuilder.EndGeography();
var rect = rectBuilder.ConstructedGeography;

Vlastní dotazování pak je prakticky stejné jako ve výše uvedeném příkladu:

using (var db = new SqlConnection("SERVER=.\SqlExpress;TRUSTED_CONNECTION=yes;DATABASE=Geo") {
  using (var cmd = new SqlCommand("SELECT GeoPointId, Name, Class, ClassName, Location FROM vGeoPoints WHERE Location.STIntersects(@Rect) = 1", db)) {
    db.Open();
    cmd.Parameters.Add(new SqlParameter {
      ParameterName = "@Rect",
      SqlDbType = SqlDbType.Udt,
      UdtTypeName = "geography",
      Value = rect
    });
    results = new DataTable();
    using (var da = new SqlDataAdapter(cmd)) {
      da.Fill(results);
    }
  }
}

Práce s výsledkem

S výsledkem dotazu můžete pracovat obvyklým způsobem. Můžete použít například SqlDataReader a data zpracovávat po řádcích. Nebo můžete udělat totéž, co já v předchozím příkladu, a použít SqlDataAdapter k naplnění DataTable, se kterou budete dále pracovat. Požadovaný sloupec pak stačí přetypovat na SqlGeography a můžete s ním dále pracovat běžným způsobem:

var location = results.Rows[0]["Location"] as SqlGeography;
double lat = location.Lat.Value;
double lon = location.Long.Value;

V příštím pokračování se seznámíme s formátem GeoRSS, který umožní publikovat seznamy geotagged bodů, a který se nám bude náramně hodit pro zobrazování bodů na mapě pomocí Virtual Earth nebo Google Maps.

Příklady k tomuto seriálu si můžete stáhnout na http://www.aspnet.cz/files/20100603-GeoSamples.zip (760 kB).