Naše Raspberry Pi jsme na konci třetího pokračování opustili ve stavu, kdy naše ASP.NET aplikace běží v Kestrelu jako služba (daemon) na nestandardním portu 5002. Dnes se podíváme na to, jak ji vypublikovat na portu 80 (případně 443) pomocí Nginxu a jak server zabezpečit pomocí firewallu.

Nginx

Kestrel je jednoduchý web server a v triviálních případech bychom si s ním vystačili (bude o tom řeč v příštím dílu za týden), ale ve většině případů je lepší jej schovat za web akcelerátor, který jej publikuje do sítě. Nejčastěji se k tomuto účelu používá Nginx, případně jeho konkurence HAProxy. Použití Nginxu umožní v případě potřeby řešit cacheování, HTTPS terminaci a případně věci jako load balancing a další.

Následujícím příkazem Nginx nainstalujete:

sudo apt-get install nginx -y

Po instalaci jej spusťte:

sudo service nginx start

Když se nyní podíváte webovým prohlížečem na adresu svého RPi, měli byste vidět úvodní stránku Nginxu.

Vytvořte soubor /etc/nginx/sites-available/askme a zadejte do něj následující obsah:

server {
  listen 80;
  location / {
    proxy_pass http://localhost:5002;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header  Connection keep-alive;
    proxy_set_header  Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}

Tento soubor říká, že má naslouchat na portu 80 a fungovat jako proxy pro http://localhost:5002.

Následujícími příkazy pak zakážete výchozí web, místo něj povolíte ten právě vytvořený a obnovíte konfiguraci Nginxu:

sudo ln /etc/nginx/sites-available/askme /etc/nginx/sites-enabled/askme
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -s reload

Nastavení firewallu

Alespoň základní zabezpečení serveru zařídíme pomocí firewallu UFW, kterým zakážeme připojení zvenčí na všechny porty s výjimkou 22 (SSH), 80 (HTTP) a 443 (HTTPS, i když to zatím nepoužíváme).

UFW nainstalujete pomocí Aptitude. Bohužel v současné verzi je nezbytné po instalaci Raspberry Pi restartovat:

sudo apt-get install ufw -y
sudo reboot now

Následující sekvencí příkazů pak UFW nastavíte a povolíte:

sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable

ASP.NET na Raspberry Pi Zero 2

V tomto okamžiku měl dle původních plánů náš seriál končit. Dosáhli jsme svého cíle, naše webová aplikace běží na Raspbery Pi a to relativně spolehlivě a bezpečně. Nicméně v průběhu vytváření seriálu byl uveden nový model Raspberry Pi Zero 2, miniaturní počítač v ceně 15 dolarů.

Předchozí verze Zero/Zero W běh .NET nepodporovala, protože měla příliš starý procesor. Nicméně nová generace již obsahuje podporovaný procesor, což nám umožní použít jej i pro běh ASP.NET. Mimořádně tedy příští čtvrtek vyjde pátý díl tohoto čtyřdílného seriálu, v němž ukážu jak tutéž aplikaci rozjet na RPi Zero 2 v FDD (Framework-Dependent Deployment) režimu, tedy s instalací .NET runtime a bez Nginxu, protože RPi Zero nemá výkonu na rozdávání a nechci jej zbytečně zatěžovat dalším softwarem.