Mám rád Azure Storage, protože je to levné, jednoduché a spolehlivé úložiště dat. Používám ho mimo jiné pro "zálohu poslední záchrany" pro databáze. Podrobnosti najdete v článku Automatizovaná záloha SQL Serveru do Azure Storage. Můj skript nicméně neřeší mazání starých záloh. Při cenách Azure Storage a velikosti našich databází mi nestálo za to psát na to nějaký skript.

Od letošního března ale Azure Storage podporuje funkci Lifecycle Management. Ta umožňuje nastavení pravidel, která budou jednotlivé bloby různě šikanovat, například je po určitém čase přesune do levnějšího pomalejšího úložiště, smaže jejich snapshoty (staré verze) a nebo je třeba úplně smaže. Zcela automaticky, aniž bychom se o to museli nějak starat. Další informace najdete v článku Manage the Azure Blob storage lifecycle

Jak na to

Pomocí následujícího návodu nastavíme úložiště tak, aby automaticky smazalo soubory, které byly naposledy modifikovány před rokem (a déle).

V první řadě si ověřte, že je váš storage account General Purpose Version 2 (GPv2). Pokud ho máte už dlouho, možná je ve starší GPv1 a musíte ho nejprve upgradovat.

Klepněte na odkaz Lifecycle Management a poté Add Rule:

Zadejte název pravidla (může obsahovat pouze malá písmena anglické abecedy a číslice) a zaškrtněte Delete blob a do pole days after last modification zadejte 365 - tedy jeden rok. Poté klepněte na Review + Add.

Takto zadané pravidlo smaže všechny staré bloby na storage accountu. Pomocí záložky Filter set můžete omezit, na které bloby se pravidlo bude vztahovat.

Zkontrolujte zadané parametry a klepněte na Add:

Vytvoří se nové pravidlo:

Pravidla se vyhodnotí a aplikují jednou denně. Nadbytečné bloby se tedy nesmažou okamžitě, ale může trvat až 24 hodin, než se změna projeví.