Upozornění: Tento text je několik let starý a spousta věcí se změnila. Zejména v ASP.NET Core (zde pod starým názvem ASP.NET 5). Článek ponechávám jako referenci, ale obecně doporučuji nalézt novější zdroje, jako napříkad tento seriál.

V předchozích dílech seriálu o vytvoření "zlé maliny" jsme si ukázali, jak na Raspberry Pi nainstalovat operační systém Raspbian, ASP.NET 5 a jak aplikaci pomocí nginxu vypublikovat do Internetu. Dnes z Raspberry vytvoříme Wi-Fi honeypot, tedy Wi-Fi access point, který každému dovolí, aby se připojil, a všechny HTTP požadavky bude směřovat sám na sebe.

Umí moje Wi-Fi režim AP?

Základem úspěchu je mít Wi-Fi síťovou kartu, která podporuje AP režim. V úvodním dílu jsem doporučoval TP-LINK TL-WN722N a ten AP umí. Pokud budete mít jinou a nejste si jisti, zkontrolujte to.

Začněte tím, že příkazem sudo apt-get install iw -y nainstalujete utilitu iw, která umí mimo jiné vypsat schopnosti vaší Wi-Fi. Poté si příkazem iw list vypište všechny Wi-Fi ve vašem systému a jejich schopnosti.

Najděte sekci Supported interface modes a v ní hledejte režim AP. Pokud ho nenajdete, kupte si jinou kartu.

Vytvoření Wi-Fi AP pomocí hostapd

V celém návodu budu předpokládat, že se vaše Wi-Fi karta jmenuje wlan0, což je nejspíš pravda (pokud máte v systému jedinou kartu). Pokud si nejste jisti, zjistěte to příkazem iwconfig, který vypíše všechny bezdrátové síťovky ve vašem systému:

*pi@raspberrypi ~ $* **iwconfig**
wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
     Mode:Managed Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm
     Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off

lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

Hostapd je program, který z vašeho Raspberry Pi udělá Wi-Fi přístupový bod. Nainstalujte ho příkazem sudo apt-get install hostapd -y. Dále pak vytvořte jeho konfigurační soubor příkazem sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf. Zadejte do něj následující obsah:

interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=Internet
channel=6

Poté změny uložte (Ctrl+X, Y, ENTER). Význam parametrů je následující:

Dále musíme hostapd říct, kde konfiguraci najde. Příkazem sudo nano /etc/init.d/hostapd otevřete jeho spouštěcí skript a najděte řádek, který začíná DAEMON_CONF=. Za rovnítko napište cestu ke konfiguračnímu souboru. Celý řádek tedy bude vypadat tako:

DAEMON_CONF=/etc/hostapd/hostapd.conf

Poté změny uložte (Ctrl+X, Y, ENTER).

Příkazem sudo update-rc.d hostapd defaults nastavte, aby se hostapd automaticky nastartoval po rebootu.

Tímto jsme náš počítač zkonfigurovali jako AP pro síť Internet, která je zcela otevřená (bez hesla). Zatím ho ale nebudeme startovat, protože by se klienti stejně nemohli připojit, protože by nedostali adresu přes DHCP.

Instalace a konfigurace dnsmasq

Dnsmasq je program, který funguje jako jednoduchý DNS a DHCP server. Nainstalujte ho příkazem sudo apt-get install dnsmasq -y. Poté otevřete jeho konfigurační soubor příkazem sudo nano /etc/dnsmasq.conf. Na konec souboru přidejte následující:

log-facility=/var/log/dnsmasq.log
address=/#/10.0.0.1
interface=wlan0
dhcp-range=10.0.0.10,10.0.0.250,1h
no-resolv
log-queries

Poté změny uložte (Ctrl+X, Y, ENTER). Tento zápis všem připojeným přes interface wlan0 přidělí IP adresu z rozsahu 10.0.0.100-250 a na všechny DNS dotazy bude odpovídat adresou 10.0.0.1. To bude adresa našeho počítače, takže ať už se uživatel zeptá na cokoliv, bude přesměrován na náš lokální web server. Dále pak budeme všechny DNS dotazy ukládat do souboru /var/log/dnsmasq.log.

Příkazem sudo update-rc.d dnsmasq defaults nastavte, aby se dnsmasq automaticky nastartoval po rebootu.

Nastavení sítě a firewallu

Začneme tím, že na firewallu zakážeme pro rozhraní wlan0 všechny porty, s výjimkou HTTP, DHCP a DNS. Zadejte následující příkazy:

sudo iptables -F
sudo iptables -i wlan0 -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -i wlan0 -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -i wlan0 -A INPUT -p udp --dport 67:68 -j ACCEPT
sudo iptables -i wlan0 -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -i wlan0 -A INPUT -j DROP
sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"

Těmi nastavíte, že se budou zahazovat všechny pakety mimo DNS (port 53 UDP), DHCP (porty 67-68 UDP) a HTTP (port 80 TCP). Nastavení platí pouze pro rozhraní wlan0, takže přes drátový Ethernet bude možné se nadále normálně připojit. Posledním příkazem nastavení iptables vyexportujete do souboru /etc/iptables.rules, ze kterého je budeme později načítat.

Dále pak nastavíme naší bezdrátové kartě pevnou IP adresu 10.0.0.1 a zajistíme, že se při startu načtou shora uvedená pravidla. Editujte konfigurační soubor příkazem sudo nano /etc/network/interfaces. V tomto souboru vymažte celou sekci týkající se rozhraní wlan0 (celý řádek smažete pomocí Ctrl+K). Místo ní zadejte tučný text v následujícím výpisu (který zahrnuje pro informaci i konfiguraci ostatních rozhraní, tedy celý soubor na mém RPi):

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual

**iface wlan0 inet static
address 10.0.0.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 255.0.0.0
pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules**

auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Poté změny uložte (Ctrl+X, Y, ENTER).

Poslední věc, kterou je třeba zajistit je, abychom se nestali obětí vlastního honeypotu. Tedy aby Raspberry Pi samo dokázalo udělat funkční DNS resolving a neresolvovalo vše samo na sebe. Nastavíme tedy, že bude napevno používat DNS server Google. Příkazem sudo nano /etc/resolvconf.conf otevřete konfigurační soubor, odkomentujte řádek začínající #name_servers= a místo 127.0.0.1 zadejte adresu DNS serveru, který chcete používat, např. 8.8.8.8. Celý soubor bude po provedení změn vypadat takto:

# Configuration for resolvconf(8)
# See resolvconf.conf(5) for details

resolv_conf=/etc/resolv.conf
# If you run a local name server, you should uncomment the below line and
# configure your subscribers configuration files below.
**name_servers=8.8.8.8**

# Mirror the Debian package defaults for the below resolvers
# so that resolvconf integrates seemlessly.
dnsmasq_resolv=/var/run/dnsmasq/resolv.conf
pdnsd_conf=/etc/pdnsd.conf
unbound_conf=/var/cache/unbound/resolvconf_resolvers.conf

Poté změny uložte (Ctrl+X, Y, ENTER).

Zkouška honeypotu

Začněte tím, že Raspberry restarujtete příkazem sudo reboot. Vyčkejte, dokud nenastartuje. Poté se připojte k otevřené síti Internet (nebo jak jste ji pojmenovali) a zadejte do browseru jakoukoliv webovou adresu. Budete přesměrováni na výchozí stránku naší ukázkové ASP.NET aplikace.

V příštím pokračování si ukážeme, jak napsat aplikaci tak, aby sbírala hesla uživatelů.