Upozornění: Tento text je několik let starý a spousta věcí se změnila. Zejména v ASP.NET Core (zde pod starým názvem ASP.NET 5). Článek ponechávám jako referenci, ale obecně doporučuji nalézt novější zdroje, jako napříkad tento seriál.

Gratuluji, pořídili jste si Raspberry Pi! Třímáte v ruce malou destičku s ježatými konektory. Právě vám je určen druhý díl seriálu o tom, jak na Raspberry Pi rozjet ASP.NET. Oficiální návod ke zprovoznění (anglicky) najdete na webu Raspberry Pi.

Nezapomeňte si přečíst úvod k této sérii, kde najdete seznam všeho potřebného a důležitá varování.

Co budete potřebovat?

Dále pak budete potřebovat běžný počítač s v podstatě libovolným operačním systémem. Já používám poslední preview Windows 10, ale nesejde na tom, protože z tohoto PC budeme potřebovat jenom kopírovat souboryu a používat terminálový program. Využívat budeme též různý volně dostupný software, na který vás postupně upozorním v průběhu návodu.

Příprava MicroSD karty

Vložte MicroSD kartu do čtečky a připojte k počítači. Kartu je třeba zformátovat na FAT32 file systém. V zásadě k tomuto účelu můžete použít i běžné funkce operačního systému, nicméně lepší nápad je použít utilitu SD Formatter, která je dílem SD Association a je určena speciálně pro práci s paměťovými kartami.

Spusťte utilitu, vyberte patřičný disk a po klepnutí na tlačítko Option povolte Format size adjustment, čímž zformátujete celou kartu, nejen případnou první partition:

Formátování SD karty

Nyní na kartu musíte nahrát správná data. Existují v zásadě tři postupy:

Vše potřebné je ke stažení na webu RaspberryPi.org v sekci Download.

Já budu v následujícím návodu používat první zmíněný postup a použiji tedy NOOBS Lite. Stáhněte si ZIP archiv, který má 22 MB a jeho obsah (nikoliv archiv samotný) uložte na SD kartu do rootu. V kořenovém adresáři musíte mít soubor bootcode.bin a další.

Zapojení RPi

Na následujícím obrázku vidíte zapojené Raspberry Pi model 2+ plné jeho kráse:

Celkový pohled na Raspberry Pi

V levém dolním rohu je připojena USB Wi-Fi, nad ní vede kabel k USB klávesnici, dále je ethernetový síťový kabel. Nahoře je HDMI kabel k monitoru a MicroUSB napájení (které zatím nepřipojujte) a vpravo uprostřed je ve spodní části desku MicroSD karta. RPi mám v průhledné krabičce, kterou si nicméně musíte koupit zvlášť a je vhodná spíše na dema, než na praktické použití.

V pravé dolní části desky je červená LEDka (na fotce svítí). Pokud začne poblikávat, máte příliš slabý zdroj. Na monitoru se přitom v pravém horním rohu objeví duhový čtvereček. Nestabilita napájení může způsobovat značné problémy, takže si ve vlastním zájmu obstarejte kvalitní zdroj.

Zasuňte MicroSD kartu a zapojte všechny kabely, napájení jako poslední.

Instalace operačního systému

Raspberry Pi rychle nabootuje a na monitoru se vám zobrazí prostředí NOOBS, kde si můžete vybrat (mezerníkem) operační systémy, které chcete instalovat. Vyberte si Raspbian, což je speciální varianta Debianu pro Raspberry Pi. Stiskem klávesy I zahájíte instalaci.

Instalace operačního systému

Ta bude nějakou dobu trvat, přičemž přesnější kvantifikace oné doby záleží na rychlosti vašeho připojení k Internetu. Budou se stahovat zhruba dva gigabajty dat. Tak si běžte uvařit kafe. Nebo, máte-li ADSL nebo mobilní připojení, oběd o šesti chodech. Po dokončení stiskem klávesy Enter RPi restartujte.

Po restartu se spustí textové menu. V něm si můžete změnit heslo (výchozí je uživatel pi s heslem raspberry, obojí je case sensitive). V International settings si můžete nastavit například časovou zónu (ale pozor, RPi nemá hodiny reálného času) a rozložení klávesnice. Až budete spokojeni, vyberte Finish.

Po dokončení textové části setupu se vám ukáže příkazová řádka s promptem pi@raspberrypi ~ $. Počítač můžete používat s připojenou klávesnicí, monitorem a případně myší. K dispozici je celkem šest terminálů, mezi kterými se přepínáte pomocí klávesové zkratky Alt+F1Alt+F6. Kromě textového můžete použít i grafické rozhraní (to spustíte příkazem startx).

Připojení po síti

My nicméně nebudeme používat lokální konzoli, ale budeme s Raspberry Pi komunikovat po síti.

Jako první potřebujeme zjistit IP adresu počítače. Tu lze zjistit mnoha způsoby (třeba z DHCP serveru), ale protože máme k dispozici lokální konzoli, stačí napsat příkaz ifconfig, což je obdoba příkazu ipconfig na Windows. Ukáže se něco takového:

pi@raspberrypi ~ $ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:07:93:41
     inet addr:**10.7.0.101** Bcast:10.7.0.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:14124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2286 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:17452927 (16.6 MiB) TX bytes:281223 (274.6 KiB)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:6288 (6.1 KiB) TX bytes:6288 (6.1 KiB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr c4:6e:1f:13:27:87
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Nás zajímá adresa u rozhraní eth0, za inet addr:, zde 10.7.0.101 (ve výpisu zobrazena tučně).

Maje cílové adresy, můžeme se připojit. K tomu potřebujete SSH klienta a nejčastěji se používá program jménem Putty. Stáhněte si ZIP soubor a někam ho rozbalte.

Spusťte program PUTTY.EXE. Aby vše řádně fungovalo, je dobrý nápad nastavit některé parametry.

V levé části klepněte na Appearance a zvolte si vašemu oku libou velikost a typ fontu. Já používám Consolas o velikost 14 bodů, ale já jsem napůl slepý, vám bude možná vyhovovat menší písmo.

Konfigurace písma v Putty

V sekci Translation si jako Remote character set vyberte UTF-8 a ve spodní části vyberte Use Unicode Line Drawing Code Points.

Konfigurace kódování v Putty

V sekci Session zadejte jako název nebo IP adresu cílového zařízení dříve zjištěnou IP adresu a jako typ spojení SSH. Poté klepněte na Default Settings a Save, čímž nastavení uložíte jako výchozí.

Parametry spojení v Putty

Nyní můžete klepnout na Open a připojit se. Při prvním připojení budete vyzváni k potvrzení správnosti SSH klíče, což potvrďte (bezpečnost zde v tomto okamžiku neřešíme, pro ostré nasazení je nutné vygenerovat vlastní klíč a ověřit si pomocí fingerprintu jeho pravost). Poté musíte zadat uživatelské jméno (pi) a heslo (raspberry, pokud jste ho dříve nezměnili).

Poté budete úspěšně přihlášeni:

Přihlášení ke vzdálenému systému

Tipy k použití Putty:

Aktualizace balíčků

Programy a součásti systému se na Linuxu instalují vesměs pomocí balíčkovacích systémů. Raspbian používá Aptitude a bude vás tedy zajímat příkaz apt-get.

Aktualizaci seznamu dostupných balíčků a instalaci těch nejnovějších provedete následujícím příkazem

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Příkaz sudo slouží k vykonání příkazu pod oprávněním správce systému (uživatel root). Poněkud to připomíná User Account Control (UAC) na Windows Vista a novějších. Přepínač -y v tomto případě znamená, že se operace má rovnou provést a že se příkaz na nic nemá ptát. Obecně platí, že u všeho (příkazů, názvů souborů, parametrů…) záleží na použití velkých a malých písmen.

Instalace užitečného software

Při práci se vám téměř jistě budou hodit některé utility, které si můžete snadno nainstalovat pomocí následujících příkazů:

Vše najednou a bez ptaní nainstalujete následujícím příkazem:

sudo apt-get install mc lynx dnsutils -y

Midnight Commander spustíte příkazem 'mc'

Restart a vypnutí

Žádný počítač by se neměl vypínat vytažením napájení a Raspberry Pi není výjimkou. Pro vypnutí použijte příkaz sudo shutdown -hP now a pro restart sudo reboot. Pokud se chcete jenom odhlásit ze vzdáleného terminálu, zavřete okno Putty nebo použijte příkaz logout.