altair.blog

Seriál Virtualizace

Virtualizace: Úvod
Tématu virtualizace jsem se na tomto webu dosud nevěnoval a na českém Internetu mu není věnován zdaleka takový prostor, jaký by si zaloužilo. Microsoft nyní uvolnil zdarma k použití pro všechny oba dva své virtualizační produkty: Virtual PC 2004 i Virtual Server 2005 R2. To mne vede k nápadu sepsat sérii článků o virtualizaci a jejím využití. První článek této série se zabývá konceptem virtualizace jako takovým.
Virtualizace: Virtual PC 2004
Tématu virtualizace jsem se na tomto webu dosud nevěnoval a na českém Internetu mu není věnován zdaleka takový prostor, jaký by si zaloužilo. Microsoft nyní uvolnil zdarma k použití pro všechny oba dva své virtualizační produkty: Virtual PC 2004 i Virtual Server 2005 R2. To mne vede k nápadu sepsat sérii článků o virtualizaci a jejím využití. Tento druhý díl se bude zabývat programem Microsoft Virtual PC 2004, tedy "virtualizací pro normální lidi".
Virtualizace: Virtual Server 2005 R2
V předchozím povídání o virtualizaci jsem vám představil program Virtual PC. To je dobré na interaktivní práci, ale nemůžete v něm provozovat "ostré" servery - a přitom právě jejich konsolidace je jedním z hnacích motorů virtualizace jako takové. Proto je tu "větší bratříček" jménem Virtual Server.
Virtualizace: Jak připojit VHD soubor na Windows Vista
VHD soubory se nám utěšeně rozmáhají. Kromě Virtual PC a Virtual Serveru je najdete například i ve Windows Vista, protože do tohoto formátu se ukládají zálohy kompletního systému. Tím zajímavější může být možnost připojit si VHD soubor jako další harddisk k fyzickému počítači.
Virtualizace: První zkušenosti s Microsoft Hyper-V
Jak již stálí čtenáři vědí, virtualizační technologie patří k mým oblíbeným, ostatně i tento web běží na virtuálním serveru. Nemohl jsem tedy odolat a vyzkoušel jsem novou technologii Microsoft Hyper-V, která je součástí Windows Serveru 2008.