altair.blog

Seriál Přísně tajné šifry

Symetrické šifrování AES/Rijndael v .NET
Současným průmyslovým standardem pro symetrické šifrování je algoritmus AES (Advanced Encryption Standard), nazývaný též Rijndael. Je k dispozici i jako součást Microsoft .NET Frameworku a je k dispozici všem programátorům.