Popularita VPN stoupá. Hodí se z důvodu bezpečnosti, z důvodu ochrany soukromí, nebo když se váš stát rozhodne, že bude cenzurovat přístup k Internetu.

Nejjednodušší z uživatelsky nejpřívětivější je použít nějakou komerční VPN službu. Reklam na ně je plný Internet a jsou jich plné appstory na všech platformách. Důrazně vám doporučuji se jim všem vyhnout. Proč?

 1. Jsou jenom tak bezpečné a důvěryhodné, jak důvěryhodný je jejich provozovatel, což většinou není mnoho.
 2. Jsou drahé. Na jednorázový poplatek nevěřte (není to ekonomicky únosný model a poskytovatel přestane časem existovat a začne fungovat pod jinou vlajkou) a měsíční poplatky se rychle nasčítají. Vlastní řešení bude nejspíš podstatně výhodnější.
 3. Dají se snadno blokovat. Je jich celkem malé množství a je snadné je zablokovat síťově a ještě snazší donutit Apple nebo Google, aby aplikace stáhli z app store, jak se nedávno stalo v Rusku.

Provozovat vlastní VPN server je snadné. Ostatně, vytvořil jsem bezplatný online kurz, jak si nainstalovat Outline VPN, což je program, který to výrazně usnadňuje i laikům. To se blokuje hůře. Není to nemožné, ale je to technologicky podstatně komplikovanější, než zablokovat pár nejpopulárnějších poskytovatelů komerčních VPN služeb. Pokud budete používat svou soukromou VPN sami, nebude nápadná. Navíc tyto technologie jsou tak rozšířené, že jejich plošné blokování by přineslo spoustu problémů i z hlediska režimu žádoucích cílů.

Nicméně Outline má jednu nevýhodu: vyžaduje speciální klientskou aplikaci. Proto vás naučím, jak jednoduše vytvořit VPN pomocí standardních technologií IKEv2 a L2TP/IPsec. Ty pro standardní operační systémy (včetně mobilních) nepotřebují žádnou speciální aplikaci, ale podpora pro ně je součástí systému samotného.

Jediné co je nutné, je mít k dispozici server, na kterém běží Ubuntu, Debian nebo CentOS, je dostupný z Internetu (má veřejnou IP adresu) a byl umístěn v síťové lokaci, kterou pokládáte pro svůj účel za vhodnou, neboť pro zbytek Internetu budete přistupovat z ní. O všechno ostatní se postarají skripty projektu setupvpn.net.

Já s oblibou používám cloudového poskytovatele Digital Ocean. Pokud se zaregistrujete přes odkaz https://altair.is/digitalocean, dostanete do začátku kredit $200 na 60 dnů. Můžete ale použít i jiného cloudového poskytovatele - Microsoft Azure, Amazon EC2, Oracle Cloud Infrastructure... Případně normální VPS hosting nebo vlastní server.

Tento návod předpokládá, že váš server má IP adresu 198.51.100.42. Místo ní použijte skutečnou adresu vašeho serveru.

Konfigurace serveru

1.

Připojte se přes SSH na server, např.:

ssh [email protected]

Budete-li vyzváni k potvrzení otisku klíčů serveru, zadejte yes.

2.

Na serveru zadejte následující příkaz:

wget https://get.vpnsetup.net -O vpn.sh && sudo sh vpn.sh

Tím stáhnete setup skript a automaticky ho spustíte.

3.

Na konci vám vypíše důležité údaje, poznamenejte si je:

================================================

IPsec VPN server is now ready for use!

Connect to your new VPN with these details:

Server IP: 198.51.100.42
IPsec PSK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Username: vpnuser
Password: xxxxxxxxxxxxxxxx

Write these down. You'll need them to connect!

VPN client setup: https://vpnsetup.net/clients

================================================

================================================

IKEv2 setup successful. Details for IKEv2 mode:

VPN server address: 198.51.100.42
VPN client name: vpnclient

Client configuration is available at:
/root/vpnclient.p12 (for Windows & Linux)
/root/vpnclient.sswan (for Android)
/root/vpnclient.mobileconfig (for iOS & macOS)

Next steps: Configure IKEv2 clients. See:
https://vpnsetup.net/clients

================================================

V tomto okamžiku vám na serveru běží VPN server pro dva protokoly:

 • IKEv2/IPSec - zkratka znamená Internet Key Exchange version 2 a je to (relativně) nový standard, který pro autentizaci používá asymetrickou kryptografii. Pokud je to možné, použijte tento protokol, mimo jiné protože lépe funguje skrz různé NATy, firewally a podobně.
 • L2TP/IPsec - zkratka znamená Layer 2 Tunneling Protocol a je to (relativně) starší standard, který v našem případě pro autentizaci používá uživatelské jméno, heslo a další sdílené tajemství - pre-shared key, PSK.

Kromě toho můžete jednoduše pomocí podobných skriptů nastavit podporu i pro WireGuard a OpenVPN. To jsou další protokoly pro VPN, které ale nemají v klientských OS vestavěnou podporu (potřebujete doinstalovat odpovídajícího klienta).

Na klientovi můžete nastavit podporu pro jeden nebo více protokolů, nezávisle na sobě. Doporučuji jich přidat více, zvýšíte tím šanci, že skrz restriktivní firewall jeden z nich projde.

Pokud je mezi serverem a klientem firewall, je třeba ho patřičně nastavit. Je třeba povolit:

 • Port 500/udp (IKE)
 • Port 1701/udp (L2TP)
 • Port 4500/udp (NAT-T-IKE)
 • IP Protocol 50 (ESP, Encapsulated Security Payload)
 • IP Protocol 51 (AH, Authentication Header)

Konfigurace klienta

Následující návod je určen pro Windows. Pro jiné operační systémy najdete postup na adrese https://vpnsetup.net/clients.

Konfigurace IKEv2/IPsec na Windows

Následující návod bude fungovat na Windows 11, na starších verzích se postup může mírně lišit. Na dnes již nepodporovaných verzích Windows (7, 8) standardně není nainstalováno curl a scp a budete tedy muset soubory přenést jinak a dávkový soubor stáhnout ručně.

4.

Na serveru byl vytvořen soubor /root/vpnclient.p12, který obsahuje klíče, které potřebujete pro připojení k VPN. Následujícím příkazem ho zkopírujete na lokální počítač:

scp [email protected]:/root/vpnclient.p12 .
5.

Dále pak do stejného adresáře stáhněte z GitHubu soubor ikev2_config_import.cmd, například následujícím příkazem:

curl -L https://github.com/hwdsl2/vpn-extras/releases/latest/download/ikev2_config_import.cmd > ikev2_config_import.cmd
6.

Spusťte tento soubor jako administrátor (klepnout pravým tlačítkem a zvolit Run as administrator nebo Spustit jako správce).

7.

Skript vypíše úvodní zprávu:

===================================================================
Welcome! Use this helper script to import an IKEv2 configuration
into a PC running Windows 8, 10 or 11.
For more details, see https://vpnsetup.net/ikev2

Before continuing, you must put the .p12 file you transferred from
the VPN server in the *same folder* as this script.
===================================================================

Enter the name of the IKEv2 VPN client to import.
Note: This is the same as the .p12 filename without extension.
To accept the suggested client name, press Enter.
VPN client name: [vpnclient]

Pokud jste soubor vpnclient.p12 nepřejmenovali, stačí stisknout Enter. Pokud ano, zadejte nový název souboru (bez přípony).

8.

Skript vypíše:

Enter the IP address (or DNS name) of the VPN server.
Note: This must exactly match the VPN server address in the output
of the IKEv2 helper script on your server.
VPN server address:

Zde zadejte název nebo IP adresu vašeho VPN serveru (v příkladu 198.51.100.42).

9.

Skript vypíše:

Provide a name for the new IKEv2 connection.
To accept the suggested connection name, press Enter.
IKEv2 connection name: [IKEv2 VPN 198.51.100.42]

Zde zadejte název VPN, pod kterým bude vidět v systému. Standarně je to IKEv2 VPN <název serveru>, ale můžete zadat cokoliv, např. VPN Test IKEv2.

10.

Skript na konci vypíše:

IKEv2 configuration successfully imported!
To connect to the VPN, click on the wireless/network icon in your system tray,
select the "IKEv2 VPN 198.51.100.42" VPN entry, and click Connect.

Press any key to exit.

Stiskněte Enter pro ukončení nastavení.

11.

Pro připojení k VPN klepněte na ikonu síťových připojení na hlavním panelu. Vyberte ikonu VPN a klepněte na název nově vytvořené VPN. Tím budete připojeni.

Že jste připojeni přes VPN si můžete ověřit například na stránce https://www.whatismyip.com/. Ta vypíše, z jaké IP adresy přicházíte a kde se (podle její geolokace) nachází.

Konfigurace L2TP/IPSec VPN na Windows 7 a novějších

Následující návod bude fungovat na Windows 11, na starších verzích se postup může mírně lišit.

12.

Pokud je váš počítač za NAT (což asi je), spusťte jako administrátor z příkazové řádky následující příkaz, kterým nastavíte podporu příslušné funkce:

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent /v AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule /t REG_DWORD /d 0x2 /f

Alternativně můžete stáhnout a spustit připravený .reg soubor, který udělá totéž.

13.

Poté restartujte počítač.

14.

Otevřete nastavení Windows (například stiskem Win+I).

15.

Vyberte Network & Internet (Síť a Internet) a poté VPN.

16.

Klepněte na tlačítko Add VPN.

17.

V dialogu pro přidání VPN zadejte následující hodnoty:

 • VPN provider: Windows (built-in)
 • Connection name: cokoliv chcete, např. VPN Test L2TP
 • Server name or address: název či adresu vašeho serveru, např. 198.51.100.42
 • VPN type: L2TP/IPsec with pre-shared key
 • Pre-shared key: hodnotu IPsec PSK zjištěnou v kroku 3
 • Type of sign-in info: Username and password
 • Username: vpnuser
 • Password: heslo zjištěné v kroku 3

Poté klepněte na Save pro ukončení nastavení.

18.

Pro připojení k VPN klepněte na ikonu síťových připojení na hlavním panelu. Vyberte ikonu VPN a klepněte na název nově vytvořené VPN. Tím budete připojeni.

Že jste připojeni přes VPN si můžete ověřit například na stránce https://myip.sh/. Ta vypíše, z jaké IP adresy přicházíte a kde se (podle její geolokace) nachází.