Dnes jsem měl dvě přednášky na WUG Days 2023.1 v Brně. Nabízím ke stažení prezentace a příklady z nich.

Novinky v .NET 7.0 a věcech souvisejících

Úvodní přednáška, v níž jsem shrnul novinky, které nabízí .NET 7.0, C# 11, ASP.NET Core 7.0 a Entity Framework 7.0.

Cacheování v ASP.NET Core pro mírně pokročilé

V této přednášce jsem popisoval čtyři technologie, které ASP.NET Core nabízí pro cacheování: objektovou cache (in memory i distribuovanou), cache tag helpers v Razoru, output cache v ASP.NET 7.0 a response caching middleware.