Windows 10 a Windows 11 obsahují možnost jak spustit "virtuální počítač" s čistou instalací Windows, který je izolovaný od toho fyzického, skutečného. To můžete využít v případě, že chcete vyzkoušet něco, co na svém běžném PC dělat nechcete. Například nainstalovat nějakou aplikaci kterou nechcete používat dlouhodobě. Po vypnutí Sandboxu se totiž všechny provedené změny ztratí a vše se vrátí do původního stavu.

Virtuální počítač nebo kontejner?

V úvodu jsem pojem "virtuální počítač" psal do uvozovek. Protože Sandbox sice využívá virtualizační technologii, ale spíše se jedná o kontejner. Podrobně to popisuje článek Windows Sandbox architecture, takže jenom stručně.

Virtuální počítač je plná simulace skutečného počítače. Můžete do něj nainstalovat jakýkoliv operační systém a ten "neví" že neběží na opravdovém počítači, ale na simulovaném. To například znamená, že počítač má virtuální harddisk (reprezentovaný na tom fyzickém jako jeden soubor) a v něm uložený celý operační systém - typicky tedy v řádu gigabajtů nebo jejich desítek. Virtualizačních technologií je celá řada. Microsoft má Hyper-V, ale populární je třeba VMWare, Oracle VirtualBox a řada dalších.

Sandbox využívá kontajnerizaci. Vytvoří dynamický image, který využívá toho, že většina souborů tvořících operační systém je neměnných a jsou na všech instalacích stejné. Tyto soubory se bez dalšího použijí z hostitelského systému a pouze ta menší část, kterou je nutné upravit, se liší. Image pro Sandbox s Windows 11 tedy nemá desítky gigabajtů ale jenom přibližně 500 MB. Podobně se přistupuje i ke správě paměti a dalším věcem. Sandbox se snaží neduplikovat funkčnost hostitelského systému a maximum jeho zdrojů sdílet.

Základní použití Sandboxu

Základnímu použití Sandboxu se věnuje první video. Pozor, omylem v něm uvádím, že Sandbox funguje jenom na Windows 11 Pro. Ve skutečnosti funguje i na Windows 10 Pro.

Konfigurace

Sandbox lze samozřejmě konfigurovat. Stačí vytvořit XML soubor s příponou .wsb a v něm nastavit různé parametry. Jejich kompletní popis najdete v článku Windows Sandbox configuration, ale zejména se jedná o následující možnosti:

Konfiguračních WSB souborů můžete mít několik a stačí na jeden poklepat, aby se vám spustil sandbox s příslušným nastavením. Vzhledem k omezením použité technologie ale nelze spustit několik instancí současně. Pokud byste něco takového potřebovali, musíte použít "velkou" virtualizaci, například Hyper-V.

Odkazy