V pondělí 5. 9. 2022 kolem třetí jsem před domem na Veletržní viděl na chodníku zaparkované auto. To není nijak pozoruhodné, neboť tam často stojí někdo, kdo potřebuje do některého z domů něco odnosit a podobně. Chodník je v těch místech nejméně pět metrů široký, takže auto ničemu nepřekáží, kolem dokáže pohodlně projít třeba i organizovaný průvod spojeného svazu vozíčkářů a kočárkářek (ty jsem tam ještě neviděl) nebo vysokou rychlostí prosvištět několik cyklistů vedle sebe, ignorujících pro ně speciálně namalovaný pruh na vozovce (ty tam naopak potkávám velmi často).

Dějství prvé

Fotografie auta na chodníku

Pozoruhodné byly jiné věci. V první řadě to, že tam auto stálo několik desítek minut, aniž by kolem něj poletovalo hejno obecních biřiců s botičkami, jak se tady běžně děje i v případech, kdy je auto otevřené a nosí se z něj věci. Děje se tak s železnou pravidelností, údajně na udání a zcela jistě to nijak nesouvisí s tím, že v tomto domě bydlí velekněz sekty potíračů individuální automobilové dopravy, starosta městské části Praha 7, Jan Čižinský.

Ve druhé řadě pak to, že prázdný vůz měl otevřená okénka. To je jednak nerozum (takto nezabezpečené vozidlo dokážu otevřít i já) a jednak samostatný přestupek, který je také oblíbeným zdrojem příjmů veřejných rozpočtů.

Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití musí je řidič užít.

(§ 26 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích)

V řadě třetí mne pak zarazilo známé logo Prahy a výrazná kartička konstatující, že vozidlo RZ EL265AJ je služebním vozidlem magistrátu Hlavního města Prahy.

Fotografie kartičky za oknem

To mi přišlo jako zajímavá strategie. Už jsem viděl ledasjaké metody jakými se snaží řidiči nenápadně přesvědčit úřední orgán, že jsou taky orgán a že tedy mají držet basu - svého času byly populární policejní čepice nebo vlaječky sportovního klubu Policie ČR.

Dějství druhé

Zásadní chybou této strategie ovšem je, že hlavní město, toho času ve spárech pirátů a spolku který si Prahu přivlastňuje aspoň názvem, se vydalo na cestu boje proti individuální automobilové dopravě. Snad není dne, kdy by se na Twitterovém účtu vládců města a jejich ideových souputníků neobjevila fotka podobná té z úvodu článku, s patřičně jedovatým komentářem na téma zlotřilých motoristů, kteří ve městě s kvalitní hromadnou dopravou užívají automobilů a ještě ke všemu zabírají a hyzdí veřejný prostor.

Služebníci takového města přece nemohou odstavit auto na chodníku, navíc v širším centru města, v docházkové vzdálenosti od dvou stanic metra, několika stanic tramvají a autobusu. A navíc v místě, kde doslova přes ulici je podzemní parkoviště OC Stromovka s několika stovkami parkovacích míst, na několik hodin dokonce bezplatných.

Vznesl jsem tedy zdvořilý dotaz na pražský magistrát, zda je vozidlo skutečně jejich a kdo je jeho uživatelem.

Dějství třetí

Dnes se mi dostalo odpovědi, z níž vyjímám (plné znění je k dispozici na odkazu výše):

Dne 05. 09. 2022 auto sloužilo k potřebám plnění pracovních úkolů náměstka primátora - člena Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy a památkové péče a pohybovalo se s řidičem v rámci území Prahy 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8 a 9 přičemž bylo najeto 60 km.

Odpověď Magistrátu hl. m. Prahy, č. j. MHMP 1646587/2022

Podle dokumentu Působnost členů Rady hlavního města Prahy je tímto náměstkem jistý Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.

Je to jenom pár dnů, co Twitterem prolétl obrázek auta primátora v očekávání Svobody, nešikovně zaparkovaného před přechodem. Uvidíme, zda fotografie podobně zaparkovaného služebáku náměstka proti dopravě způsobí stejné morální pohoršení v řadách odpůrců lidí v autech.

Dějství čtvrté (dopsáno 13. září)

Náměstek proti dopravě Scheinherr na svém Facebooku na článek reagoval takto:

Screenshot příspěvku

K tomu doplním jenom dvě poznámky.

Bylo by hezké, kdyby se podle toho i choval. Naštěstí jsou ale za pár dní volby a budou-li bohové Praze milostiví, na současném panu náměstkovi už nebude vůbec záležet.