Před časem jsem vytvořil open source (a částečně demo/ukázkovou) aplikaci ReP. Nyní jsem ji aktualizoval na ASP.NET Core 6.0 a přidal řadu praktických vylepšení a oprav chyb.

Aplikace je licencována pod MIT licencí, je tedy zdarma dostupná každému. Najdete ji na mém GitHubu.

Upgrade na ASP.NET Core 6.0

Celou aplikaci jsem upgradoval na ASP.NET Core 6.0, včetně podpory různých jazykových vylepšení C# 10, jako jsou file-scoped namespaces, global usings a další podobné věci.

Adresář členů

Členové mají možnost přidat své jméno a telefonní číslo a povolit zveřejnění v adresáři členů. Správci pak mohou přidat do adresáře další záznamy.

Větší možnosti přizpůsobení

V konfiguraci je možné nastavit nejenom název aplikace, ale také obrázek v hlavičce nebo vlastní stylesheet. Také je možné jednotlivé části aplikace (novinky, otevírací dobu, adresář členů) povypínat.

Podpora Sqlite

ReP byl původně psán pro Microsoft SQL Server a poněkud alibisticky jsem do dokumentace napsal, že případný přechod na jiný databázový systém je snadný. Nyní jsem tedy přidal podporu pro embedded databázi Sqlite, a to včetně migrací. Postup se nakonec ukázal nebýt úplně přímočarým, ale nesnesitelně složité to také není. Hodlám o tom vbrzku udělat video pro Z-TECH.

Jedná se o breaking change. Abych dosáhl parity mezi SQL Serverem a Sqlite, smazal jsem všechny migrace a začínám "s čistým štítem" první migrací, která je společná pro všechny ostatní. Je tedy nutné vytvořit novou databázi a přesypat data pomocí nástrojů SQL Server Management Studia.

Podpora externího konfiguračního souboru

Pokud existuje soubor ReP.json v adresáři nadřazeném aplikačnímu, ReP ho načte a použije jako konfigurační soubor s nejvyšší prioritou.

Tj. např. pokud je ReP nainstalován v C:\WWW-servers\Rep\rep.domain.cz, pokusí se načíst soubor C:\WWW-servers\Rep\ReP.json.

To umožní umístit veškerá data (včetně konfigurace a např. Sqlite databáze) mimo aplikační adresář, což zjednodušuje deployment.