Vymodelovat text v OpenSCADu je snadné. Ale jak ho tisknout? Vypadá lépe extrudovaný nebo embosovaný? Tisknutý na horní, spodní nebo boční stranu? Vyplatí se používat ironing?

Veškeré ukázky byly vytištěny z PLA na standardní tiskárně Prusa i3 MK3S s 0,4 mm tryskou. Můžete si stáhnout použité modely jako SCAD i STL. Pro slicing jsem použil PrusaSlicer 2.4 s profily Generic PLA a 0.20mm SPEED.

Text na svislé stěně

První varianta tisku je, že písmena budou kolmá ke směru tisku, tedy budou na svislé stěně. Na následujícím obrázku vidíte extrudovaný a embossovaný text o tloušťkách 0,2-1,0 mm:

Tisk na svislé stěně

Text na vodorovné stěně

Tisk na vodorovné stěně, extruze

Intuitivně nejsnazší je tisk nápisu tak, že písmena budou rovnoběžná se směrem tisku, extrudovaná směrem nahoru.

Tisk na vodorovné stěně, emboss nahoru

Druhá možnost je tatáž orientace, ale text je vytlačený do modelu, embossovaný. Podle mého názoru je to nejhorší způsob tisku, protože nejednodnost povrchu nevypadá dobře a okraje písmen se slévají. Rozhodně ho nedoporučuji pro malé velikosti písma.

Tisk na vodorovné stěně, emboss dolů

Z hlediska vzhledu a čitelnosti je pro mne na první pohled trochu nelogicky vítězem embossovaný text, ovšem tištěný směrem dolů, na zrnitý tiskový plát.

Vícebarevný tisk a použití vyhlazování

Tisk rovnoběžný s podložkou má tu výhodu, že lze mezi vrstvami vyměnit filament a vytvořit tak vícebarevný tisk, kdy motiv má jinou barvu než podklad. Tohoto efektu lze dosáhnout jak při tisku extruze tak embossu.

Některé slicery navíc podporují funkci "vyhlazování" (ironing). Při něm se po vodorovném povrchu modelu přejíždí tiskovou hlavou, která vytlačuje malé množství filamentu, čímž dochází k vyhlazování povrchu, který pak nemá typickou "šrafovanou" strukturu (resp. není tak zřetelná).

Vícebarevný tisk, extruze

Vícebarevný tisk, emboss

Tuto kombinaci pro malou velikost písma obecně nedoporučuji, protože chyby spíše zvýrazňuje než skrývá.