Moje oblíbená Camtasia má novou verzi 2021. Je v ní i nový Recorder, který má krásné nové rozhraní kompatibilní s high DPI obrazovkami a podobně. Bohužel se v něm (zatím?) nedá nic nastavit. Naštěstí je stále k dispozici stará verze a ukážu vám, jak je mezi sebou přepínat.

Pomocí skriptu UseLegacyRecorder.cmd můžete nahradit nový Camtasia Recorder tím původním:

@ECHO OFF

REM -- Rename CamtasiaRecorder to NewCamtasiaRecorder
pushd "C:\Program Files\TechSmith\Camtasia 2021"
ren CamtasiaRecorder.* NewCamtasiaRecorder.*

REM -- Rename LegacyCamRecorder to CamtasiaRecorder
ren LegacyCamRecorder.exe CamtasiaRecorder.exe

REM -- Change shortcut in Start Menu
del "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TechSmith\Camtasia Recorder 2021.lnk"
powershell "$s=(New-Object -COM WScript.Shell).CreateShortcut('C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TechSmith\Camtasia Recorder 2021.lnk');$s.TargetPath='C:\Program Files\TechSmith\Camtasia 2021\CamtasiaRecorder.exe';$s.Save()"

popd

Bude nahrazen odkaz ve Start Menu a pokud v Camtasii zvolíte Record, zavolá se stará verze. Nová verze bude dostupná jako NewCamtasiaRecorder.exe.

Chcete-li se poté vrátit k použití nového Recorderu, použijte skript UseNewRecorder.cmd:

@ECHO OFF

REM -- Rename CamtasiaRecorder to LegacyCamRecorder
pushd "C:\Program Files\TechSmith\Camtasia 2021"
ren CamtasiaRecorder.exe LegacyCamRecorder.exe

REM -- Rename NewCamtasiaRecorder to CamtasiaRecorder
ren NewCamtasiaRecorder.* CamtasiaRecorder.* 

REM -- Update shortcut in Start Menu
del "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TechSmith\Camtasia Recorder 2021.lnk"
powershell "$s=(New-Object -COM WScript.Shell).CreateShortcut('C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TechSmith\Camtasia Recorder 2021.lnk');$s.TargetPath='C:\Program Files\TechSmith\Camtasia 2021\CamtasiaRecorder.exe';$s.Save()"
popd

Je pravděpodobné, že se nový Recorder v následujících aktualizacích dočká požadované funkcionality. Ale prozatím se mi lépe používá starší verze.