Prakticky všechny webové aplikace potřebují pracovat se statickými soubory. Některé jsou součástí aplikace samotné, jako například obrázky, styly a skripty. Jiné představují data, nahraná do aplikace - třeba obrázky v článcích nebo přílohy. Jakým způsobem s nimi zacházet, kde je ukládat a jak je zpřístupňovat?

Webové aplikace historicky vznikly jako rozšíření převážně statických webů. Klasické ASP nebo ASP.NET ≤ 4.x, PHP a řada dalších technologií nemají pro statické soubory žádné zvláštní mechanismy, jednoduše protože je nepotřebují. Pokud někam do WWW rootu umístíte soubor bez speciálně zaregistrované přípony (.aspx apod.), prostě se vezmou a pošlou klientovi, když o ně požádá.

S příchodem ASP.NET Core/5.0 se situace změnila.

Soubory jsoucí součástí aplikace

V první řadě je třeba se zaměřit na soubory, které jsou součástí aplikace. Nasazují se společně s ní a nemění se, jenom při nasazení nové verze aplikace. Aplikace je tedy nijak nemodifikuje ani nepřidává nové. Typicky se jedná o obrázky, styly, skripty, favicon a podobné soubory.

V ASP.NET 5.0 je aplikace hostována zcela jiným způsobem a chcete-li podporu pro statické soubory musíte ji explicitně přidat pomocí static files middleware. Což je speciální middleware, který umí zpřístupnit konkrétní složku.

Návod pro práci s tímto middlewarem v angličtině najdete na docs.microsoft.com a v češtině jsem udělal následující krátké video demo:

Pracovní soubory aplikace

Druhou rodinu představují soubory, které jsou pracovními daty aplikace. Například v případě publikačního systému se může jednat o nahrané obrázky k článkům, v jiných případech o přílohy nahrané jedním uživatelem určené ke stažení dalšími uživateli a podobně.

Pro tento účel je použití static files middleware naprosto nevhodné a soubory tohoto typu by neměly být ukládány do webového prostoru aplikace (do složky wwwroot) ale někam mimo a zpřístupněny jiným způsobem. Důvodů pro to je několik:

Je tedy rozumnější obecné soubory ukládat někam jinam, mimo WWW root a možná zcela mimo váš web server a aplikaci na to připravit. Možná úložiště jsou:

Lokální souborové úložiště

Nejjednodušší varianta, použitelná zejména u on-premises řešení nebo na klasickém hostovaném serveru/vm. Data jsou uložena buďto na tom samém serveru jako web nebo na separátním file serveru.

Např. typické fyzické umístění rootu vašeho webu může být v IIS na cestě D:\www-servers\example\www.example.com. Datový adresář pak můžete mít třeba v D:\www-servers\example\files. Pak si napíšete jednoduchý MVC controller, který na základě předaného parametru najde správný soubor a pošle ho klientovi.

Příslušný zdrojový kód může vypadat třeba takto:

public class FilesController : Controller {
  // In real world app, the hardcoded values will be replaced with a configuration option
  private const string FolderPath = @"D:\www-servers\example\files";
  private static readonly TimeSpan CacheMaxAge = TimeSpan.FromDays(365);

  [Route("/files/{filename:regex(^[[a-zA-Z0-9-_]]+\\.[[a-zA-Z0-9-_]]+$)}")]
  public IActionResult SendFile(string fileName) {
    // Construct the physical file name
    var physicalPath = System.IO.Path.Combine(FolderPath, fileName);

    // Check if file exists
    if (!System.IO.File.Exists(physicalPath)) return this.NotFound();

    // Get content type
    var ep = new FileExtensionContentTypeProvider();
    var isKnownType = ep.TryGetContentType(Path.GetExtension(physicalPath), out var contentType);
    if (!isKnownType) contentType = "application/octet-stream";

    // Enable caching
    this.HttpContext.Response.Headers.Add("Cache-Control", $"public, max-age={CacheMaxAge.TotalSeconds}");

    // Send the file
    return this.PhysicalFile(physicalPath, contentType);
  }
}

Metoda SendFile dělá následující věci:

 1. Spočítá fyzickou cestu k souboru na disku (physicalPath). Název souboru se načítá z route parametru, který kontroluje, zda název souboru obsahuje pouze písmena, číslice, pomlčku, podtržítko a právě jednu tečku a příponu. Je z bezpečnostního hlediska kritické zajistit, aby byl název souboru validován, aby například nebylo možné pomocí sekvence znaků .. vyskočit o úroveň výše a nechat si poslat libovolný soubor z disku, k němuž má aplikace přístup, a který může obsahovat potenciálně citlivá data (např. connection string v konfiguračním souboru).
 2. Ověří si, že soubor existuje. Pokud ne, vrátí chybu 404 Not Found.
 3. Pomocí třídy FileExtensionContentTypeProvider, která je součástí Static Files Middleware se pokusí zjistit Content-Type, který odpovídá dané příponě souboru. Pokud se jedná o neznámý typ souboru, použije se hodnota application/octet-stream, což znamená obecný proud bajtů bez známého typu.
 4. Povolí cacheování souboru na nastavenou dobu, zde jeden rok. V reálné aplikaci by možná bylo vhodné aplikovat nějakou sofistikovanější logiku ohledně toho, jak se má cacheovat, v zásadě na povaze zasílaných dat.
 5. Voláním metody PhysicalFile odešle daný soubor na klienta. Tento overload se postará o vše potřebné, např. nastavení hlaviček Content-Length a Last-Modified v odpovědi nebo o zpracování požadavků obsahujících hlavičku Range a požadujících zaslání pouze části souboru.

Route je nastavená tak, že pokud se zeptáte na adresu např. http://localhost:5000/files/soubor.jpg, pošle se soubor jsoucí na disku v cestě D:\www-servers\example\files\soubor.jpg.

Samozřejmě zde můžete mít nějakou sofistikovanější logiku - uvedený kód je v podstatě minimální možný. V reálné aplikaci budete obvykle implementovat alespoň některé z následujících funkcí:

Databázový BLOB

Relační databáze umožňují ukládat do polí tabulky i obecná binární data, kterým se v tomto kontextu říká BLOBy, přičemž tato zkratka znamená Binary Large OBject. V Microsoft SQL Serveru je k tomu určen zejména datový typ varbinary potažmo varbinary(max).

Obecně není dobrý nápad ukládat binární soubory do databáze, a to zejména z důvodů výkonových a finančních. Nicméně každé pravidlo má své výjimky. Výhodou ukládání binárních dat do databáze je, že se s nimi snadno pracuje, snadno se udržuje referenční integrita, snadno se zálohují a podobně.

Pokud se jedná o objemově malá data (v řádu jednotek megabajtů per záznam) a není jich mnoho, může být ukládání do databáze cesta nejmenšího odporu. Typickým příkladem může být například ikona uživatele. To je typicky obrázek o velikosti pár kilobajtů, který je typicky nejsnazší nacpat do dalšího pole v tabulce, než jenom kvůli němu budovat nějakou storage infrastrukturu.

Cloudové úložiště s přímým odkazem

Existují cloudové služby, které umožňují ukládat data, která jsou pak dostupná přímým odkazem. Například Microsoft Azure Blob Storage nebo Backblaze B2 (je podstatně lacinější než Azure). I pokud vaše aplikace neběží v cloudu, můžete chtít ukládat binární data do tohoto druhu storage, protože je to zpravidla levné a velice spolehlivé.

Storage lze nastavit tak, že prostě stačí zadat správnou adresu a soubor se stáhne. Ideální v případě, že nechcete řešit autentizaci a autorizaci a je vám jedno, jak adresa vypadá.

Pokud autentizaci potřebujete, můžete v Azure vytvořit speciální URL, obsahující takzvanou SAS - Shared Access Signature. Pomocí ní můžete omezit (věcně i časově) právo s blobem nakládat, aniž byste museli cokoliv zvláštního programovat. Podrobnější informace o SAS najdete v mém starším článku.

Poslední možnost je, že si data ze storage stáhnete na web server a pošlete klientovi. To budete dělat zejména ve chvíli, kdy vám záleží na tom, jaká bude URL "souboru" a nechcete tam mít systémovou adresu storage.

Poznámka: Tento článek je inspirován dotazem, který jsem dostal na školení. Účastník se zmiňoval i o tom, jak to dělám na tomto blogu. Tento blog je zvláštní případ, protože se nejedná o webovou aplikaci v .NET. Tento blog je sbírka statických stránek, které jsou hostované ve službě GitHub Pages. Statické soubory jsou generovány pomocí nástroje XML4web a celý repozitář blogu je volně dostupný. Část obrázků je uložena na GitHubu (pozadí článku, malé čtvercové obrázky u perexů apod.), obrázky v článcích jsou linkovány z CDN.