Nabízím vám záznam svého včerejšího streamu ze série Dvounohý kůň versus úřední šiml. Byl věnován problematice svobodného přístup k informacím. Tedy postupu, jak od veřejných institucí získat informace které potřebujete a jak se bránit, pokud vám je nechtějí vydat.

Pozor! Další streamy budu dělat na jiném kanálu! Dosud jsem měl dva kanály, osobní a "firemní". Stejně jako jsem konsolidoval své psaní, budu veškerý nový obsah dávat na přejmenovaný kanál Altair Blog. Pokud mě tedy chcete sledovat na YouTube, doporučuji sledovat nikoliv kanál, kde byl live stream, ale ten blogový.

Co je právo na informace

Právo na informace vyplývá přímo z Ústavy, resp. z Listiny základních práv a svobod, která je její součástí. Jak hezky popsal Ústavní soud ve svém nálezu III.ÚS 156/02 ze dne 18. 12. 2002, není možné právo na informace chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti. Tato věta bývá často citována v zamítavých rozhodnutích, ale vyplatí se znát její kontext, neboť ten svědčí nikoliv pro omezení, ale naopak pro posílení tohoto práva. Definuje ho totiž jako právo výsostně politické, jako právo na získání informací potřebných k tomu, aby občan věděl co se kolem něj děje a mohl si na to vytvořit kvalifikovaný názoru.

V českém právu je tato problematika řešena zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon je napsán velice dobře, tedy z hlediska žadatele. Povinné subjekty jej oceňují podstatně méně, protože jim ukládá při vyřizování žádostí postupovat rychle a pokud možno ve prospěch žadatele. Bez tohoto zákona by nemohly existovat projekty jako třeba Hlídač státu mého kamaráda Michala Bláhy a řada dalších.

Proto je tento zákon od svého vzniku terčem rozličných útoků a omezujících snah. Častou záminkou bývá údajná obrana proti zneužití práva na informace, k tomu ale dochází velice výjimečně a nejedná se o zásadní problém.

Další zdroje informací

Obecný přehled problematiky najdete v Kompletním průvodci právem na informace na stránkách Frank Bold.

Chcete-li svého práva využívat, doporučuji tak činit prostřednictvím služby Informace pro všechny. Ta vám se sepsáním žádosti pomůže, bude za vás hlídat termíny a pomůže vám i v případě, že povinný subjekt nebude spolupracovat.

Otevřená společnost poskytuje také poradnu pro žadatele i povinné subjekty, kde působí Oldřich Kužílek, hlavní architekt a tvůrce českého informačního zákona.