Když popisuji své zážitky s úřady, lidi se mně často ptají, jestli na styk s nimi nedělám nějaké školení. Tak jsem se rozhodl jedno takové udělat, a to online jako live stream na Youtube. Lze ho chápat jako jemný úvod do sebeobrany prostřednictvím práva. Nejenom při styku s úřady či policií, ale třeba i ve sporu s obchodníkem při reklamaci nebo sousedem, kterému se nelíbí váš pes.

Obecné zásady

V prvním dílu jsme si řekli pár obecných zásad, které byste měli vždycky dodržovat:

  1. Znám zákony a vím kde je najít. Nemusíte za všech okolností zákony dodržovat, ale měli byste je znát. V dostupné a srozumitelné podobě je najdete na webu Zákony pro lidi. Každý by měl alespoň zběžně znát následující zákony:
  2. Vím kde stojím a v jaké jsem pozici. Vím, jaké je moje aktuální postavení a jaká v něm mám práva a povinnosti. Když to nevím, zeptám se na to. Vím, že ďábel se skrývá v detailech.
  3. Všechno si dokumentuji; co není na papíře, neexistuje. Obecně se vyhýbám ústnímu jednání a preferuji písemnou komunikaci, protože pak mám možnost v klidu si vše přečíst a prostudovat a reagovat. Není-li možné se ústnímu jednání vyhnout, nahrávám si ho - nepotřebuji k tomu souhlas protistrany. Nepodepisuji, čemu nerozumím a s čím nesouhlasím. Na ulici nepodepisuju nikdy nic.
  4. Umím číst. Nejzásadnější problém, neboť vyžaduje funkční gramotnost a ta v ČR není vysoká. Jakýkoliv dokument, který obdržím, si pečlivě přečtu, porozumím jeho obsahu a ověřím si odkazy. Nepředpokládám, že úřad zná zákon, dodržuje ho a postupuje vždy správně.
  5. Nenechám se zastrašit. Pokusím se odolat psychologickému nátlaku. Je-li to možné, pokusím se změnit paradigma komunikace a převzít aktivní roli.

Pokračování příště: Svobodný přístup k informacím

Příští díl bude věnován zákonu 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ukážeme si, jak postupovat ve chvíli, kdy od úřadu požadujeme nějaké informace a co dělat ve chvíli, kdy nám je úřad nechce dát.

Můžete mi též pokládat otázky a psát náměty, a to přímo v průběhu streamu, nebo v předstihu na stránce události na Facebooku nebo anonymně na Ask.fm.