Máte půl dne času? Zvu vás na komplexní online školení ASP.NET Core. Tedy, pokud budete mít půl dne času dva týdny. Koronavirus řadu lidí i firem přesvědčil, že školení nemusí probíhat jenom osobně, ale lze ho dělat i na dálku. A speciální formát školení zařídí, že účastníci nebudou vyřazeni z provozu na příliš dlouho. Školení je určeno programátory, kteří mají obecnou znalost webových technologií (HTML, CSS, JavaScript...) a alespoň základů .NET (C#, Razor, Web Forms, MVC 5...). Cílem je upgradovat jejich znalosti a dovednosti na aktuální úroveň.

Kdy, kde a jak se bude školení konat?

Školení se bude konat online pomocí video streamu v systému Altairis eLearning. Účastníci budou moci klást otázky prostřednictvím online chatu. Výukové materiály (cvičení, příklady, prezentace) a záznam video streamu vám budou přístupné i po skončení školení.

Školení se bude konat vždy odpoledne, od 12 do 16-17 hodin, a to v následujících termínech:

Pokud vám termín školení nevyhovuje ale přesto o něj máte zájem, nebo máte jakékoliv jiné dotazy, kontaktujte mne.

Kolik školení stojí a jak se na něj mohu přihlásit?

Cena první či druhé části školení samostatně je 15 000 Kč za osobu. Cena obou částí školení dohromady je 28 000 Kč. V případě tří a více účastníků z jedné firmy (na jednu fakturu) je cena jedné části školení 14 000 Kč za osobu a cena celého školení pak 26 000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Přihlásit se můžete pomocí objednávkového formuláře. Na jeho základě vám bude vystavena zálohová faktura. Pokud se vás hlásí víc z jedné firmy, uveďte jména a e-mailové adresy dalších účastníků do poznámky.

Jaké jsou technické požadavky na školení?

Každý účastník bude potřebovat počítač s následujícím softwarem:

Dále pak budete potřebovat webový prohlížeč a připojení k Internetu dostatečné na to, aby dokázalo plynule přehrávat video z YouTube. Pro některá cvičení budete potřebovat funkční subscription do Microsoft Azure (stačí trial) a funkční účet u poskytovatele Digital Ocean (pokud si ho zřídíte přes odkaz altair.is/digitalocean, dostanete zdarma kredit 50 USD na 30 dní).

Co je obsahem školení

První část

Vysvětlím vám obecné základy platformy .NET Core, ukážeme si, jak webové aplikace hostovat on premises, v cloudu Microsoft Azure, na Windows i na Linuxu. Řeč bude i o psaní konzolových aplikací a Windows Services a daemonů na Linuxu.

Poté nahlédneme do základů softwarové architektury a do SOLID principů, na nichž je postavena platforma ASP.NET Core. Důležitou součástí ASP.NET Core je IoC/DI kontejner, představíme si funkci toho vestavěného i jeho náhradu nějakým jiným.

V další části se budeme věnovat ASP.NET MVC a vylepšeními v templatovacím engine Razor. Ukážeme si, jak vytvořit základ webové aplikace a práci s JavaScriptem, CSS preprocesory a CDN.

Poslední část pak je věnována tag helperům, nové formě rozšiřitelnosti Razor engine, tj. MVC a Razor Pages. Představíme si existující tag helpery i postup, jakým lze vytvářet nové.

V závěru bude řeč o cookies a dalších formách překlenutí bezstavovosti HTTP.

Druhá část

Pokračovat budeme jemným úvodem to Entity Frameworku Core a pak se vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, který Microsoft nabízí jako alternativu k přece jenom poněkud fundamentalisticky pojatému MVC.

Aplikace vyžadují konfiguraci a .NET Core opouští předchozí řešení založené na XML web.config souborech. Nabízí nový model mnoha konfiguračních zdrojů, objektovou nadstavbu i User Secrets pro bezpečnou úschovu citlivých konfiguračních údajů při vývoji.

Téměř každá webová aplikace potřebuje odesílat e-maily. Ukážeme si, jaké možnosti v ASP.NET Core aplikacích máte a představíme si knihovnu Altairis.Services.Mailing. Tu můžete použít pro řešení svých e-mailovacích potřeb, ale také jako ukázku toho, jak se obecně píší univerzální knihovny pro .NET Core.

Další velký blok je věnován internacionalizaci – přípravě aplikace na globální nasazení, překladu do různých jazyků, validaci uživatelských vstupů včetně klientské validace (a překladu jejích hlášek). Uživatelské rozhraní je možné – a vhodné – generovat na základě anotačních atributů dynamicky a ukážeme si, jak na to.

Poslední část se týká zabezpečení a použití ASP.NET Identity. Naučím vás, jak ji správně nasadit, zabezpečit aplikaci pomocí rolí, dvoufaktorové autentizace, vlastních claimů, přihlašování pomocí externích identity providerů a další užitečné věci. Ukážu vám také, jak můžete do své nové krásné bezpečné aplikace dostat uživatele ze starších aplikací, které nejsou tak krásné (a hlavně tak bezpečné).