Řada technických modelů pro 3D tisk má 2D základ, vytažený do výšky. Při svých návrzích v OpenSCADu často používám sbírku 2D modulů a funkcí, které mi výrazně zjednodušují psaní modelů a zpřehledňují kód. Nyní jsem se rozhodl je zveřejnit pro obecné použití pod MIT licencí.

Pokud chcete přímo odkazy, tady jsou:

Co to umí?

Pokud máte nějaké své oblíbené užitečné funkce pro 2D, neváhejte mi poslat pull request.