Udělat validaci hesel správně, to je kumšt. Obvyklá pravidla - že heslo musí obsahovat velké písmeno, malé písmeno, číslici, sumerské klínové písmo a krev jednorožce - jsou obvykle spíše k vzteku než k užitku. Pokud jde o pravidla pro hesla, doporučuji používat následující:

 1. Minimální délka hesla (RequiredLength) dvanáct znaků. S krátkým heslem dneska prostě parádu neuděláte a dvanáct znaků pokládám za rozumný kompromis.
 2. Minimální počet různých znaků (RequiredUniqueChars) čtyři. Heslo by mělo mít nějakou entropii a dvacet znaků X není úplně to pravé.
 3. Nemělo by být odvozeno od informací o uživateli (e-mail, uživatelské jméno).
 4. Nemělo by být příliš běžné, nápadné.

O body 1 a 2 se dokáže postarat vestavěný validátor hesla. Stačí ho nastavit nějak takto:

services.AddIdentity<ApplicationUser, ApplicationRole>(options => {
  options.Password.RequiredLength = 12;
  options.Password.RequiredUniqueChars = 4;
  options.Password.RequireDigit = false;
  options.Password.RequireLowercase = false;
  options.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
  options.Password.RequireUppercase = false;
})

S těmi dalšími body nám ovšem vestavěný validátor nepomůže. Pokud se týče informací o uživateli, tam obecné řešení napsat nelze. Záleží na tom, jaké informace máme k dispozici. Andrew Lock napsal článek, ve kterém vytváří validátor, který kontroluje, že se heslo nerovná uživatelskému jménu. Osobně bych zašel ještě dál, kontroloval bych, zda heslo neobsahuje uživatelské jméno, podstatné části e-mailové adresy, nebo třeba datum narození či telefonní číslo, pokud je u uživatele známe. Nicméně zde musíte napsat řešení na míru pro váš vlastní systém.

Kontrola příliš často užívaných hesel

Další řešení od stejného autora kontroluje, zda se heslo nenachází v seznamu nejběžnějších. Vychází přitom z databáze deseti miliónů nejčastějších hesel z roku 2016. Součástí jeho knihovny jsou validátory, které zabrání použití hesla, které se nachází v top 100, 500, 1000, 10000 a 100000.

Zabránit použití takových hesel je dobré především kvůli brute force útokům. Stejnou databází disponuje i útočník, který v případě úniku (i kvalitně zahashovaných) hesel samozřejmě nejdřív vyzkouší ta nejběžnější.

Kontrola přes Have I Been Pwned

Trou Hunt provozuje službu Have I Been Pwned, která umožňuje hlídat, zda se vaše přihlašovací údaje neobjevily v nějakém z úniků. Jako přidruženou výrobu nabízí Pwned Passwords API. Tedy službu, která umožní ověřit si, že se potenciální heslo nenachází mezi běžně používanými a uniklými z mnoha zdrojů.

Kontrola je přitom udělána tak, že se službě nezasílá heslo ani jeho hash. Využívá přitom k-anonymity, která v tomto případě funguje následovně.

 1. Z potenciálního hesla se spočítá SHA-1 hash a převede se do Base16. Tento hashovací algoritmus není dostatečně bezpečný pro úschovu hesel a většinu dalších užití, ale je dostatečně dobrý pro to naše.
 2. Pošle se HTTPS GET požadavek na adresu https://api.pwnedpasswords.com/range/12345, kde je místo 12345 prvních pět znaků spočítaného hashe. Služba tedy neví, jaké heslo uživatel zvolil, ani jeho hash, jenom prvních pět číslic z jeho šestnáctkového zápisu.
 3. Služba vrátí seznam hashů všech známých kompromitovaných hesel, jejichž hash začíná uvedenými pěti číslicemi.
 4. Klient (náš validátor) se podívá, zda se v seznamu nachází zbytek hashe. Pokud ano, bylo heslo v minulosti kompromitováno. Pokud ne, je v pořádku.

Projekt PwnedPasswordsValidator

Napsal jsem validátor, který využívá výše zmíněné API. A aby to bylo zábavnější, tak jsem to celé živě streamoval na YouTube. Zde je záznam streamu:

Hotový validátor je k dispozici na GitHubu a jako NuGet balíček Altairis.Services.PwnedPasswordsValidator.

Změny proti streamu

Po dokončení streamu jsem provedl ještě některá drobná vylepšení, kterými jsem nechtěl stream prodlužovat: