Není tomu tak dávno, co vedení Hlavního města Prahy s velkou pompou a propagací zřídilo funkci "nočního starosty", který by se měl starat o noční život v Praze. Od samého počátku to vypadalo jako populistický krok. Současné vedení hlavního města se od Andreje Babiše a jeho ANO naučilo jednu základní věc: není třeba něco dělat, ale je nezbytné tvářit se, jako že se něco dělá. Mohutně medializované zřízení nesmyslné funkce je z tohoto hlediska přímo ideální nástroj.

Když jsem se začal zajímat o to, kdo je ten Jan Štern, který se "nočním starostou" stal, vlastně zač, nebyl jsem úspěšný. Uznávám, že pražský noční život nepatří mezi mé obory zájmu, ale to jméno nikdy neslyšel žádný z mých kontaktů v oboru. Ani pokusy o hledání na Internetu nebyly úspěšné. Ale proč chodit ke kováříčkovi, když mohu rovnou za kovářem: zeptal jsem se přímo hlavního města Prahy, podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Funkci radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu momentálně zastává Hana Třeštíková, nechvalně proslulá svým působením v obdobné funkci na Praze 7, kdy zavedla díru na peníze jménem projekt Art District 7 a úspěšně napomáhá gentrifikaci čtvrti. Na magistrát si s sebou přinesla i svébytný přístup k vyřizování žádostí o informace. Ačkoliv má úřad na odpověď patnáct dnů, dočkal jsem se odpovědi až po čtyřiatřiceti dnech a jedné stížnosti.

Mimochodem, i stížnost byla vyřízena v rozporu se zákonem; povinný subjekt je povinen ji vyřídit do sedmi dnů, nebo ji do deseti dnů poslat nadřízenému orgánu. Magistrát sice odpověděl, ale až 27. 2., čímž přesáhl obě lhůty. Možná tak dlouho trvalo napsanou odpověď vytisknout, naskenovat, převést do PDF a odeslat e-mailem.

Pravomoci: žádné

První část mých dotazů směřovala ke zjištění, co je ten "noční starosta" vlastně zač. České právo s takovou funkcí nepočítá, nedává jí žádné pravomoci, zajímalo mne tedy, jak MHMP postupoval.

"Noční starosta" je fakticky předseda "Komise pro nočního starostu". Pravomoci tak ve vztahu ke kumukoliv, kdo se na nočním životě Prahy podílí, nemá naprosto žádné. Nicméně, "na základě analýz nočního života a odborné diskuse předkládá návrhy opatření na řešení problémů s nočním životem spojených", sdělil mi laskavě magistrát.

Platíme více než dva tisíce zaměstnanců magistrátu, další tisíce zaměstnanců úřadů městských částí nebo více než dva a půl tisíce zaměstnanců pražského Městapa. Proč na to musí být další čičmunda, to jsem se z odpovědi paní magistry umění Třeštíkové nedozvěděl.

Dobrá zpráva je, že za tuto funkci není speciálně placen. Ne že by to dělal zdarma a z dobroty srdce, je placen jako asistent paní radní v 11. platové třídě. Je tedy jenom zbytečný, ne drahý.

Kvalifikace: žádná

Druhá část mých dotazů směřovala k tomu, jakým procesem byl Jan Štern na tuto pozici vybrán a jaké má k jejímu výkonu schopnosti a kvalifikaci.

Ukázalo se, že nebyl ani tak vybrán, jako spíše dosazen. Nekonalo se žádné výběrové řízení, nebyli žádní protikandidáti, žádné hodnocení schopností... Rada prostě vrchnostensky rozhodla, konkrétně usnesením číslo 40 ze dne 21. 1. 2019. Profesní životopisy členů komise jsou neveřejné.

Nedostal jsem ani profesní životopis Jana Šterna. Cituji kompletní odpověď na otázku po jeho kvalifikaci:

Jan Štern je jedním z autorů myšlenky vytvořit tým pro noční život. Jako spoluzakladatel a provozovatel kulturních center Containall a Stalin, která oživují pražský veřejný prostor, má dlouhodobou zkušenost s kulturními akcemi a s provozovateli barů a klubů je schopen hovořit jejich jazykem. Zároveň má zkušenosti ze státní správy - působil na Ministerstvu zahraničních věcí.

Uvedené dva projekty jsou dle vlastního tvrzení neziskové a podle veřejných zdrojů bohatě dotované (hlavním městem i Městskou částí Praha 7). Také se jedná o projekty velice menšinové. Nakolik budou znalosti a dovednosti získané při jejich provozu užitečné při komunikaci s profesionály z komerční oblasti nechávám na posouzení laskavého čtenáře.

Střet zájmů: značný

Pan Štern je skutečně spojen se společností Containall. Je jejím zakladatelem a členem správní rady. Členkou dozorčí rady je pro změnu o tři roky mladší Tereza Šternová; zda je s nočním starostou v nějakém vztahu nicméně není autorovi článku známo a může se jednat o shodu jmen.

Podle registru smluv společnost Containall obdržela od července 2017 do října 2018 milión a půl na dotacích od hlavního města Prahy:

Datum Částka Smlouva
09. 10. 2017 97 500,00 Kč Hybernská ožívá
22. 02. 2018 423 500,00 Kč Pokoje VII.
23. 02. 2018 108 900,00 Kč Kulturní centrum Stalin - Kunstmusik
23. 04. 2018 242 000,00 Kč Sportovně-kulturní centrum Containall v parku Stromovka
09. 07. 2018 605 000,00 Kč Kulturní centrum Containall - Stromovka
Celkem 1 476 900,00 Kč

Další peníze Containall nejspíše dostává od Městské části Praha 7 - rozhodně je MČ na webu společnosti uvedena mezi partnery. Kolik přesně to bylo a jak bylo s penězi naloženo, to zůstane veřejnosti utajeno, protože všechny odkazy na výroční zprávy, které Containall musí ze zákona zveřejňovat, jsou důsledně - jistě pouhou náhodou - nefunkční. Zdvořile jsem se po nich otázal na facebookové stránce společnosti, tak uvidíme, jak úspěšný budu.

V každém případě si provozovatelé klubů, barů a dalších podniků budou jistě čvachtat blahem, že s nimi za hlavní město jedná představitel konkurence, štědře dotované z veřejných prostředků.