Praha 7 je od začátku minulého volebního období výkladní skříní a vzorem všech omezovačů dopravy. Radním proti dopravě se stal Ondřej Mirovský za Stranu zelených a to není nikdy dobré znamení. Takže tu máme všechno: nesmyslnou "zónu 30", zákaz vjezdu Segwayů, rušení parkovacích míst, nevyužívané a nebezpečné cyklopruhy… prostě obvyklé znaky dopravního džihádu.

Koncem listopadu začala MČ Praha 7 "testovat úpravu provozu" v Korunovační ulici, jejímž deklarovaným cílem má být zvýšení bezpečnosti chodců v dané lokalitě.

Vzhledem k tomu, že podle dostupných informací lokalita nepatří mezi problematické, zdvořile jsem se otázal městské části podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak že to s tím experimentem je. Zejména tedy, za jakých okolností bude pokládán za úspěšný a za jakých nikoliv. Předpokládal jsem totiž, že pokud se něco testuje, je stanovena metodika testování. Nějaké parametry, které se budou měřit a vyhodnocovat.

Na první pokus mi MČ odpověděla slohovým cvičením, jehož téma bylo mými otázkami sice volně inspirováno, ale za odpověď se to pokládat nedá. To je standardní operační postup dopravního odboru MČ Praha 7, o údaje k vyhodnocení jiného experimentu (s vypnutím semaforů na Strossmayerově náměstí) se soudím dodnes.

V tomto případě na soud ještě nedošlo: na základě stížnosti povinný subjekt zaslal odpověď o něco lepší, i když stále v rozporu se zákonem, což bude předmětem dalšího řízení.

Podle jakých pravidel se tedy na Praze 7 dopravně experimentuje? Dovolím si citovat:

Pro předmětné dopravní opatření v ulici Korunovační, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě, nebyly v provozu v čase před zavedením opatření úřadem městské části zjišťovány reálné parametry dopravního proudu, jejich hodnoty, ani nastaveny požadované cílové hodnoty těchto parametrů. Úřad MČ Praha 7 nedisponuje takovým personálním ani odborným zázemím, aby mohl detailně vyhodnotit parametry dopravního proudu v čase před a po zavedení opatření v ulici Korunovační. Z tohoto důvodu Úřad MČ Praha 7 vyhodnotí zavedené opatření na základě reakcí chodců a řidičů a po diskuzi s odbornými pracovišti TSK, a.s. a Magistrátu hl. m. Prahy. K položeným otázkám dále uvádíme:

  1. Úřad MČ Praha 7 nedisponuje v této chvíli informacemi, kdo a za pomoci jaké metodiky případně vyhodnotí reálné dopady zklidňujícího dopravního opatření v ulici Korunovační.
  2. Úřad MČ Praha 7 nedisponuje v této chvíli informacemi, jaké konkrétní parametry dopravního proudu budou v případě detailního dopravně+inženýrského vyhodnocování dopadů zklidňujícího dopravního opatření v ulici Korunovační sledovány.
  3. Úřad MČ Praha 7 nedisponuje informacemi ohledně reálných parametrů týkajících se plynulosti dopravy v čase před realizací zklidňujícího dopravního opatření v ulici Korunovační.
  4. Úřad MČ Praha 7 nedefinoval a nezná cílové hodnoty parametrů plynulosti provozu, dle kterých by mohlo být usuzováno na úspěšnost zavedeného opatření.

Stručně řečeno: vyrobíme až o 120 metrů delší kolony a vlastně nevíme proč, co tím sledujeme, jak se to bude hodnotit.

Odpovídá to nicméně celkové dopravní koncepci, kterou Mirovský na Praze 7 prosazuje. Dala by se shrnout do třech bodů.

  1. Auta jsou špatná protože... jsou prostě špatná.
  2. Řidiči na území Prahy 7 jezdí výhradně pro radost z jízdy, z nudy nebo ze zlomyslnosti.
  3. Je tudíž třeba jim pobyt na území Prahy 7 maximálně znepříjemnit a zkomplikovat, neboť poté jezdit přestanou.

Zda je katastrofální stav téměř všech mostů spojujících Prahu 7 se zbytkem světa oficiální součástí této koncepce, se autorovi tohoto článku bohužel nepodařilo potvrdit ani vyvrátit.