Poslední dobou mi přišlo několik dotazů, zda je možné si mne najmout jako konzultanta nebo programátora a pokud ano, za jakých podmínek. Odpověď je, že samozřejmě to možné je, protože se tím živím. I mé ceny jsou pevné a nevidím důvod je nezveřejnit. Takže co pro vás mohu udělat?

Někdy vám pomohu zdarma...

Přestože se konzultacemi živím, odpovídám na dotazy i zdarma, v rámci svých časových možností.

Nebojte se mi poslat mail - na michal.valasek (at) altairis.cz - s dotazem. Koušu a kopu poměrně zřídka a lidi biju pouze pokud mě o to výslovně požádají. Možná vám na něj odpovím, možná ne. Záleží na povaze dotazu, mém časovém vytížení, náladě... Někdy odpovím za deset minut, někdy za týden.

Pokud odpověď nepřichází a dotaz je pro vás důležitý, zkuste se připomenout znovu s tím, že máte zájem i o placenou službu - ty mají samozřejmě přednost :-).

Pokud odpověď nepřichází ani tak, pak buďto dotaz skončil ve spamu a nebo zoufale nestíhám, za což se omlouvám.

...a někdy za peníze

Zájemcům poskytuji konzultace v rámci společnosti Altairis. Cenové podmínky jsou následující:

V případě, že se nejedná o konzultace, ale o nějakou systematickou samostatnou práci, platí výhodnější sazba 8500 Kč/den. Příkladem takové práce je třeba tvorba zpráv a dalších dokumentů, programování proof-of-concept aplikací nebo speciálních komponent vašich aplikací a podobně.

Všechny ceny jsou bez DPH. V případě nutnosti cesty mimo Prahu se k nim připočítávají ještě náklady na dopravu a případně ubytování, není-li dohodnuto jinak.

Lidé se mne často ptají, zda poskytuji nějaké slevy. Odpověď je záporná. Nejsem obchodník, který je ochoten smlouvat, protože se snaží prodat za maximální cenu, kterou je zákazník ochoten snést, bez ohledu na hodnotu. Jsem prostě přesvědčen, že moje práce má nějakou hodnotu a za to ji prodávám. Pokud si myslíte, že tu hodnotu nemá, nedohodneme se.

Jak to celé probíhá

Pokud máte konkrétní jednoduchý dotaz, tak na něj odpovím v rámci hodiny nebo dvou. Často jde ale o dlouhodobější či opakovanou spolupráci, kdy na začátku není úplně jasné, co pro vás budu moci udělat.

V takovém případě si obvykle nejprve vyměníme pár mailů (obecně je e-mail nejlepší způsob, jak mě kontaktovat) a následně si zavoláme, abychom si ujasnili, co firma vlastně potřebuje.

Pak většinou následuje úvodní konzultace - půlden, den, pár hodin. V jednodušších případech telefonická, častěji ale osobní. Při ní zpravidla dojde k alespoň přibližnému návrhu řešení akutních problémů. Zároveň se často ukáže, že by firma ocenila nějaké obsáhlejší konzultace nebo školení na určité téma a dohodne se režim další spolupráce.

Konzultace zpravidla probíhají kombinací osobních schůzek, e-mailů, zpráv přes IM a telefonických hovorů.

Papírování

Jsme malá a pružná firma a dokážeme se tedy přizpůsobit různým procesům, které ve větších firmách panují a občas komplikují práci. Máme pro ně pochopení a vynasnažíme se vám vyjít vstříc. V případě skutečně excesivních administrativních požadavků nicméně účtujeme "zpruzné" ve výši 10-100 %.

Hodiny při konzultacích nesleduji nijak nábožně, nemusíte se bát, že vám kvůli pár minutám budeme účtovat další celou hodinu. Stejně tak, pokud máte budget na 20 hodin a potřebujete o pár hodin víc, nenechám vás na suchu.

S čím vám poradím

Typická témata jsou:

Nebojte se na mne obrátit i s dotazy z jiných oborů. U témat kterým sám nerozumím zpravidla dokážu doporučit nebo většinou i zprostředkovat (v rámci předplacených hodin) někoho jiného, kdo se v daném oboru vyzná lépe.

Školení

Výše uvedené se týká konzultací, tedy v podstatě odpovědí na otázky. Kromě toho dělám i školení, tedy předem připravené strukturované vzdělávání. Dlouhodobě spolupracuji se školícími středisky Gopas a DotNetCollege, ale je možné se se mnou dohodnout přímo.

V případě školení je to bohužel s cenami poněkud složitější, protože kromě délky školení a počtu účastníků záleží na mnoha dalších parametrech. Zejména na tématu (zda pro něj mám připravené materiály nebo je budu muset speciálně vytvořit) a na místě konání (např. zda bude třeba pronajímat učebnu). Tady skutečně připravuji nabídku na míru s ohledem na uvedené okolnosti. V případě, že máte předplacené konzultace, lze příslušnou částku při jejich nevyužití použít na školení.

Co pro vás udělat nemohu

Nejsem schopen se zavázat k dlouhodobé práci na jednom projektu a nedělám běžné zakázkové programování větších aplikací. Důvod je, že mám řadu předem dohodnutých závazků a nemohu si dovolit věnovat jednomu zákazníkovi nebo projektu více než několik dnů, max. týden.

Pokud se váš projekt vejde do týdne, můžeme se dohodnout. Pokud požaduje více času, jsem schopen se na něm podílet pouze omezeně. Mohu vytvořit celkovou architekturu a/nebo některé speciální části, na které si váš tým netroufá (typicky týkající se bezpečnosti a kryptografie). Také vám mohu doporučit vývojářské firmy, jejichž majitele osobně znám a mám důvěru v jejich schopnosti.