Mám zkušenost, že naprostá většina programátorů v ASP.NET zaostává ve znalostech za vývojem technologií. Mají sice (v tom lepším případě) moderní nástroje, nové verze a všechno, ale programují v nich zhruba stejně, jako v roce 2005. Těžko jim to vyčítat, protože novinky na nás Microsoft chrlí ve velkých kvantech a většina programátorů nemá na nějaké systematické vzdělávání čas a energii (což je často primárně vina jejich zaměstnavatelů).

Je to ale škoda. Protože vidím obrovské množství odvedené práce, která je ale odvedena zcela zbytečně. Lidé řeší již vyřešené. Komplikovaně programují něco, co je už tři verze dozadu součástí frameworku, jenom jim o tom nikdo neřekl. Navíc těmto programátorům – a firmám, které je zaměstnávají – ujíždí vlak, protože ve vývoji aplikací (nejenom v .NETu) dochází k razantní proměně, která je podle mého názoru srovnatelná třeba s přechodem z programování textových aplikací pro DOS a mainframy na vývoj pro GUI Windows.

Proto jsem vymyslel a ve spolupráci s počítačovou školou Gopas realizoval (pokud vím, unikátní) projekt Vývojářská škola**. Jedná se o sérii přednášek a seminářů, s měsíční periodicitou, ve kterých budu postupně podrobně vysvětlovat "nové" technologie, o kterých většina programátorů možná někdy slyšela, ale rozhodně jim je nikdo nevysvětlil pořádně. To "nové" je v uvozovkách záměrně, protože většina z nich je několik let starých. Což také mimo jiné znamená, že se jedná o technologie prověřené a běžně používané. Ne o experimentální projekty, u nichž si nikdo nemůže být jist, jestli je Microsoft za půl roku nezařízne.

Můžete si vybrat ze dvou formátů akcí:

  • Jednodenní přednášky,** frontální výklad s prezentacemi a ukázkami, které budu předvádět já.
  • Dvoudenní workshopy,** kde budou ukázky nahrazeny praktickými cvičeními (laby), které budou účastníci dělat sami.

Dva formáty jsme vymysleli proto, že každému vyhovuje něco jiného. Někomu stačí "nakopnutí" v podobě přednášky a zbytek si vyzkouší a dohledá sám. Jiný si zase všechno potřebuje vyzkoušet na příkladech a pohrát si s hotovým kódem. Je na vás, čemu dáte přednost.

Jednotlivé přednášky/workshopy od sebe dělí vždy přibližně měsíc. Jsme si vědomi toho, že v řadě firem je z různých důvodů problematické vyslat vývojáře na dlouhé školení. Nicméně jeden nebo dva dny v měsíci to firma bez programátora vydrží. Zejména ve chvíli, kdy získané dovednosti povedou ke zvýšení produktivity práce, zmenšení množství chyb a souvisejícím úsporám.

Podrobnější informace o celém projektu a jednotlivých tématech najdete na adrese **http://vyvojarska.skola.cz/**. **