Obsah tohoto článku je již poněkud zastaralý. Pokud vás zajímá, jak tento problém vyřešit v aktuálním .NET Core, napsal jsem o tom novější článek.

Starší verze .NET Frameworku podporovaly automatické verzování. Pokud jste verzi zapsali například jako 1.0.*, komponenty Build a Revision se vygenerovaly automaticky podle datumu a času buildu. Verze 4.5 nicméně přešla na sémantické verzování a tuto funkcionalitu ztratila.

Sémantické verzování (semantic versioning) si klade za cíl vnést logiku do procesu určování čísel verzí software. Má docela smysluplná pravidla, která lze nalézt na webu SemVer.org. Tento postup je velmi vhodný pro verzování komponent a dalších věcí, na kterých závisí široká skupina uživatelů.

Již méně je vhodný pro vývoj webových aplikací, které fungují v jedné nebo několika málo instancích a mění se velmi často. A přitom je dobré vědět, jaká verze je kde právě nasazená. Sémantické verzování vyžaduje, aby se verze měnila ručně a programátor ji ručně nastavil tak, jak odpovídá povaze provedených změn. V tom opačném případě je žádoucí, aby se alespoň část verze generovala automaticky a měnila se – při každém buildu, v závislosti na čase… To bohužel Visual Studio při práci s novými verzemi .NET Frameworku neumí.

Snažil jsem se to vyřešit pomocí různých add-inů, ale žádný z nich nefungoval dlouhodobě spolehlivě. Takže jsem add-iny zatratil a rozhodl se to vyřešit jinak, pomocí MS Build tasků.

Proces buildu je velmi dobře rozšiřitelný a lze v něm dělat v podstatě cokoliv, pokud máte správný task. Některé jsou přímo součástí instalace, další si můžete snadno napsat sami. Já budu používat úkoly z projektu MS Build Community Tasks.

Prvním krokem je instalace MS Build Community Tasks. To se dá nainstalovat buďto ručně, nebo pomocí NuGet balíčku. Zvolil jsem cestu NuGet balíčku, protože pak je všechno potřebné součástí projektu a netřeba spoléhat na to, že bude nainstalován lokálně. Balíček nainstalujete následujícím příkazem:

Install-Package MSBuildTasks

Na tomto balíčku je zvláštní, že nemodifikuje konkrétní projekt, ale do solution přidá novou složku .build, která obsahuje potřebné soubory MSBuild.Community.Tasks.dll a MSBuild.Community.Tasks.targets. Také obsahuje ukázkový projekt Build.proj, který ale nebudeme potřebovat a je možné ho smazat. Balíček stačí nainstalovat do jednoho projektu v solution.

Dále pak je nezbytné modifikovat projektový soubor (.csproj) každého projektu, u něhož se má automatické verzování používat. Projektový soubor je obyčejné XML. Můžete ho editovat v libovolném textovém editoru, když nemáte ve Visual Studiu otevřený projekt, který obsahuje. Případně jej můžete editovat i ve Visual Studiu samém, když z kontextového menu zvolíte Unload project a potom Edit něco.csproj.

Na konec souboru (před tag </Project>) vložte následující kód (samozřejmě upravte metadata tak, aby vám vyhovovala):

<PropertyGroup>
 <MSBuildCommunityTasksPath>$(SolutionDir)\.build</MSBuildCommunityTasksPath>
</PropertyGroup>
<Import Project="$(MSBuildCommunityTasksPath)\MSBuild.Community.Tasks.Targets" />
<Target Name="BeforeBuild">
 <Time Format="yyyy.MM.dd.HHmm" Kind="Utc">
  <Output TaskParameter="Year" PropertyName="Year" />
  <Output TaskParameter="FormattedTime" PropertyName="TimeVersion" />
 </Time>
 <Message Text="$(AssemblyName) version $(TimeVersion)" Importance="high" />
 <AssemblyInfo CodeLanguage="CS"
        OutputFile="Properties\AssemblyInfo.cs"
        AssemblyTitle="My Assembly Title"
        AssemblyDescription="My Assembly Description"
        AssemblyCompany="My Company"
        AssemblyProduct="My Product Name"
        AssemblyTrademark="My Trademark"
        AssemblyCopyright="Copyright © $(Year)"
        AssemblyConfiguration="$(BuildConfiguration)"
        AssemblyVersion="$(TimeVersion)"
        AssemblyFileVersion="$(TimeVersion)" />
</Target>

Výše uvedené nasatvení při každém buildu dynamicky vygeneruje soubor Properties\AssemblyInfo.cs a nastaví v něm metadata dle zadání. Verzi přitom automaticky vygeneruje podle aktuálního datumu a času v UTC ve formátu yyyy.MM.dd.HHmm. Pokud tedy aktuální čas je 8. 11. 2013, 19:25 SEČ, verze bude 2013.11.8.1825. Rovněž se dynamicky doplní rok do aktuální informace o copyrightu.

MS Build Community Tasks nabízí i zvláštní task Version, který umí čísla verzí generovat sofistikovaněji, například "starým" algoritmem, kdy je Build rovno počtu dnů od 1. 1. 2000 a Revision počtu sekund od půlnoci děleno dvěma (vše lokálního času).

Berte prosím na vědomí, že výše uvedeným postupem se při každém buildu přegeneruje aoubor AssemblyInfo.cs a odstraní se všechno, co v něm bylo. Pokud tam tedy máte ještě nějaké další atributy, musíte je umístit do jiného souboru.Může být také dobrý nápad odstranit tento soubor z version controllingu, protože se vám bude neustále měnit pod rukama.

Knihovna MS Build Community Tasks obsahuje i celou řadu dalších užitečných tasků. Kvalita dokumentace se nicméně pohybuje mezi "mizerná" a "žádná", takže je lepší se podívat do zdrojáků.