Laskavostí RANDOM.ORG byl z účastníků jako vítěz vybrán Jakub Chodounský. Vyhrává volnou vstupenku na TechEd-DevCon 2012. Pozvánku na něj a seznam mých přednášek najdete ve starším článku.

V soutěži jsem se ptal na to, jakou verzi .NET Frameworku používáte teď. Výsledky jsou celkem pozitivní, 73 % z vás používá aktuální verzi 4.0 a jenom výrazná menšina trpí s verzemi staršími:

graf_verze

Druhá otázka se týkala plánů na přechod na verzi 4.5. I zde jsou výsledky vcelku optimistické, protože 43 % účastníků plánuje přejít ihned a zbylých 48 % ještě letos.

graf_prechod