Pražský TechEd-DevCon se bude konat od 23. do 26. dubna 2012 na tradičním místě, tedy v multikině CineStar na Černém Mostě. Již tradičně vás čeká spousta přednášek a již tradičně jich spousta bude mých, na které vás samozřejmě zvu obzvláště.

Moje přednášky se budou týkat jak novinek ve verzi 4.5, tak v poměrně velké míře "deep dive" pohledy na stávající verze (s přihlédnutím k novinkám), protože mi přijde, že právě tyhle hlubší pohledy často chybí a programátoři se ztrácejí v záplavě novinek, nezbytně nutně spíše povrchně probraných.

Níže najdete aktualizovaný a snad už definitivní seznam mých přednášek.

Novinky ve VS 11 a .NET 4.5 nejenom pro webové vývojáře

Pondělí, úvodní přednáška

Bude Visual Studio 11 šedivá nuda, nebo se na něj máte těšit? V tradiční úvodní přehledové přednášce si ukážeme nové funkce Visual Studia 11 pro webové vývojáře, ale nejenom pro ně. Zároveň si ukážeme přehled novinek ve frameworku samotném.

Novinky v ASP.NET 4.5: model binding & model validation

Pondělí, slot č. 5

Nejspíš nejlákavější novinka pro vývojáře ASP.NET Web Forms aplikací: Strongly-typed data binding bez data source komponent. Technologie, která kombinuje jednduchost deklarativního bindingu s univerzální použitelností vlastního kódu.

Deep Dive: ASP.NET URL routing, aneb získejte kontrolu nad zpracováním URL

Úterý, slot 2

Jedna z dobrých věcí, které postupně probublaly z MVC do Web Forms je URL routing. Umí toho ovšem mnohem víc, než se obvykle předpokládá - výchozí hodnoty, omezení přes route constraints a další možnosti, na které se podíváme v "deep dive" session.

Syntakticky úžasné CSS, aneb kaskádové styly na steroidech

Úterý, slot 4

Kaskádové styly by byly úžasné, kdyby byly trochu chytřejší - třeba kdyby uměly vnořování stylů, dědičnost, proměnné... S pomocí technologie SASS (Syntactically Awesome CSS) tohle všechno umí, s podporou pro editaci ve Visual Studiu a bez speciálních nároků na klientský prohlížeč.

Deep Dive: Cacheování v .NET a HTTP, aneb jak neuhnat sebe a svůj server

Úterý, slot 5

Jednou z nejmocnějších vlastností HTTP je propracovaný systém cacheování na klientu a mezilehlých proxy. ASP.NET jej ještě doplňuje cacheováním na straně serveru. Jednou z největších tragédií webových aplikací je, že ho velká část autorů neumí správně používat a cache se jim plete pod nohy, tak ho rovnou zakazují. V této deep dive session se zaměříme na řešení obvyklých situací a ukážeme si, co HTTP vlastně umí.

NuGet pro uživatele i autory komponent

Středa, slot 2

NuGet je distribuční platforma pro knihovny a komponenty všeho druhu. Ukážeme si, jak můžete balíčky efektivně využívat ve vlastních aplikacích (a přitom představím několik komponent, které by se vám mohly hodit). Kromě toho se podíváme, jak můžete vytvářet vlastní balíčky, jak jejich tvorbu automatizovat a také jak provozovat vlastní NuGet feed, třeba pro elegantní vnitrofiremní distribuci vlastních nebo licencovaných komponent.

Deep Dive: Bezstavové HTTP, aneb jak jsem se naučil nenávidět session a milovat jednoduché aplikace

Středa, slot 4

HTTP je ve svém sdrci protokol bezstavový, přesto se v řadě případů programátoři z lepších či horších důvodů snaží aplikace psát stavově, za použití prvků jako je Session a ViewState. V této deep dive session se zaměříme na podrobnosti fungování těchto technologií a zejména na to, jak se jim vyhnout a psát aplikace tak, jak je bohové a Tim Berners-Lee zamýšleli.

Content Delivery Networks pro malé i velké

Středa, slot 5

Myslíte si, že Content Delivery Networks (CDN) jsou jenom pro velké firmy? V řadě případů mohou pomoci i malým projektům a malým firmám. Podíváme se, jak takovou CDN vytvořit a jak ji sofistikovaně využívat z prostředí ASP.NET aplikací. Nahlédneme i do jiných tajemství často neprávem přehlíženého prvku ScriptManager.

Novinky v ASP.NET 4.5: JS & CSS bundling & minification

Čtvrtek, slot 3

Dnešní aplikace používají stále komplikovanější klientské skripty a styly. Stahování velkého množství objemných souborů nicméně znamená zpomalení aplikace z pohledu uživatele. Proto ASP.NET 4.5 obsahuje nástroje, které umožňují sloučit více souborů do jednoho a ještě jej bez ztráty obsahu zmenšit. Ukážeme si, jak lze tuto funkci využít jednoduše a automaticky, nebo jak můžete celý proces převzít pod svou kontrolu.

MS Deploy, aneb nasazení webových aplikací na jedno kliknutí

Čtvrtek, slot 4

Nasazení webové aplikace na server jedním kliknutím z Visual Studia? I to je možné. MS Deploy vám umožňuje vytvářet z webových aplikací balíčky, které pak můžete lokálně nebo vzdáleně nasadit. Technologie je dostupná už ve Visual Studiu 2010, výrazně vylepšená pak ve Visual Studiu 2012.

Podrobnější informace o TechEdu a možnost registrace najdete na www.teched.cz. Do neděle se také můžete na techedsoutez.aspnet.cz zúčastnit soutěže o volnou vstupenku.