Častou výčitkou, která se na ASP.NET Web Forms snáší, je ošklivé HTML, které generují. Výčitka je to zhusta neoprávněná, protože i Web Forms umí generovat pěkné sémantické HTML, které lze snadno stylovat přes CSS. Je ale třeba správně chápat možnosti, které nám ASP.NET nabízí. V rámci tohoto článku se podíváme, jak na generování moderního HTML v ASP.NET Web Forms.

Serverové ovládací prvky v ASP.NET lze rozdělit v zásadě do čtyř skupin, podle toho, jaké je jejich určení a jaký generují výsledný HTML kód.

Základním principem .NET Frameworku je "něco za něco". Zpravidla máte na výběr z několika možností, jak nějaký úkol splnit. Některé jsou jednoduché a bezpracné (GridView), ale za jejich použití zaplatíte méně elegantním kódem a menší kontrolou nad ním. Jiné (ListView) vám sice dávají lepší kontrolu nad kódem, ale jsou na pochopení a použití náročnější a navíc se v ASP.NET objevily až později, např. ve verze 3.5 nebo 4.0.

Jak na jednoduché prvky

Jednoduché prvky mají zpravidla jednoduchý a neurážející markup. Obvykle odpovídají jednomu nebo několika málo HTML elementům. Jednoduchá převodní tabulka mezi Web Forms  a HTML by mohla vypadat takto:

Web Forms HTML
`` ``; pokud je definována vlastnost AssociatedControlId, pak `
`` Podle vlastnosti `TextMode` buď ``, `` nebo `