Na Microsoft Days jsem slíbil zveřejnit skripty, které používám pro správu svých web hostingových serverů, jmenovitě pro zakládání nového uživatele a přidání webu k existujícímu uživateli. Pokud jste na mé přednášce tamo nebyli, tak se jedná do jisté míry o logické pokračování video seriálu o konfiguraci hostingového serveru, kterou najdete na MSTV.CZ. Vzhledem k tomu, že se jedná o úchylnou "rich internet application" v Silverlightu, nemohu vám poslat přímý odkaz na celý seriál, pouze návod:

 1. Vyberte oblast "IT odborníci".
 2. V seznamu autorú vyberte "Michal Altair Valášek"
 3. V seznamu témat vyberte "Hostování"

V archivu, který si můžete stáhnout na konci tohoto článku,  najdete dva soubory: newcust.cmd a newsite.cmd. Tyto soubory předpokládají, že budete mít architekturu podobnou, jako ve výše uvedeném seriálu, jenom nepočítají s během Application Poolu pod specifickým uživatelem, ale předpokládají automatickou identitu AP.

Před použitím je třeba nastavit některé systémové proměnné, které najdete na začátku skriptů:

Skripty obecně pracují pouze s lokálními účty a skupinami. Pokud byste je chtěli používat v doménovém prostředí, je nutná jejich úprava.

NEWCUST.CMD – vytvoření nového uživatele

Syntaxe je: newcust hostname username password

Tento skript slouží k založení nového zákazníka web hostingu a vytvoření prvního webu. Vykoná následující činnosti:

 1. Vytvoří application pool jménem AP_username.
 2. Vytvoří uživatele username s heslem password.
 3. Přidá tohoto uživatele do skupiny nastavené proměnnou FTP_GROUP (standardně Customers).
 4. Vytvoří pro tohoto uživatele datový adresář v cestě ROOT_FOLDER. Např. tedy D:\WWW-Servers\LocalUser\username.
 5. Nastaví v tomto adresáři práva "full control" uživateli username a identitě IIS APPPOOL\AP_username.
 6. Vytvoří adresář pro nový web, např. D:\WWW-Servers\LocalUser\username\hostname.
 7. Vytvoří nový virtuální web server jménem "username-hostname" a nasměruje ho do adresáře vytvořeného v předchozím kroku.
 8. Zařadí vytvořený web do application poolu "AP_username"

NEWSITE.CMD – vytvoření nového webu pro existujícího uživatele

Syntaxe je: newsite hostname username

Tento skript slouží k vytvoření nového webu pro existujícího uživatele (a přidání do jeho application poolu). Vykoná v zásadě pouze poslední tři kroky výše uvedeného skriptu, tj. vytvoří a nastaví nový web server.

Implementační poznámka

Výše uvedené skripty předpokládají dost konkrétní nastavení web serveru a je pravděpodobné, že pro vaše konkrétní prostředí bude třeba je upravit a to předpokládá jisté znalosti jak tohoto prostředí, tak tvorby dávkových souborů. Skripty poskytuji "as is" a nebudu k nim poskytovat žádnou podporu v komentářích a podobně. Nicméně s radostí vám jako placenou konzultaci vytvořím skripty vhodné pro vaše prostředí.

**Skripty ke stažení zde: **20100924-iismgmt.zip