Pravděpodobně jste se již setkali s iniciativou "Defenestrace 2010 – kroužkujte ty dole". D-FENS přišel s upgradovanou verzí. Její princip spočívá v tom, dát preferenční hlasy těm lidem, kteří nejsou profesionální politikové a kteří nejsou závislí na státu. D-Fens radí preferovat kandidáty, kteří se živí způsobem nezávislým na státu, což je způsob myšlení, který jest mně celkem blízký.

Naleznuv ve schránce hlasovací lístky, rozhodl jsem se probrat se touto optikou kandidátkami politických stran. Vybral jsem politické strany, které mají šanci dostat se do Poslanecké sněmovny a k nim jsem přidal ještě Svobodné, které jsem volil ve volbách do Europarlamentu.

Vzal jsem tedy tužku a vyškrtal všechny kandidáty, kteří jsou ve svém povolání zjevně závislí na státu. Samozřejmě, ne vždy je to snadné z uvedených povolání určit. Nicméně snažil jsem se. Pak jsem spočítal percentuální podíl vyškrtaných kandidátů na celkovém počtu (tento krok byl nakonec relativně zbytečný, protože všechny uvedené strany mají plný počet 36 kandidátů, výjimkou jsou Svobodní se 32).

Výsledné číslo bych mohl D-FENSím slovníkem nazvat třeba "zmrdindex politických stran". Výsledek v grafické podobě následuje (strany jsou seřazeny podle volebních čísel a beru v úvahu volební kraj Hlavní město Praha):

volby_2010_index_zazmrdovanosti

Několik poznatků:

Další poznámky nad rámec výsledků: