Přeji všem čtenářům ASP.NET do nového roku málo programátorských chyb a záhadných pádů…