ASPNET4

Jak jsem slíbil, dávám k dispozici prezentaci a příklady ze včerejší akce o novinkách v ASP.NET 4.0, která se konala v Bratislavě.

Obojí si můžete stáhnout zde: 20091006_NetFx4BA.zip (1.5 MB)

Na tomto místě bych rád ještě jednou upozornil, že uvedené příklady vám nebudou fungovat ve verzi Beta 1, která je volně dostupná. Jsou psané pro Betu 2, která bude volně dostupná během několika týdnů.