PF2009

Co tak popřát čtenářům programátorského blogu do nového roku? Snad abyste dostávali rozumná zadání a nemuseli tenkou hranici mezi profesionalitou a prostitucí překračovat příliš často. Abyste zvládli příval nových technologií a definitivně se neztratili ve změti pozoruhodných zkratek. Abyste měli čas se tu a tam zastavit a podívat se na svoji práci s odstupem. A když vidíte kód, který jste psali před půl rokem, abyste si uvědomili, co užitečného jste se naučili, ale zároveň aby chuť nafackovat si za to, jak blbě jste to napsali tenkrát, nebyla moc velká.