Téměř přesně před rokem jsem si v článku Jak se zjišťuje identita webu u Personal Information Cards? stěžoval na to, že algoritmus pro výpočet identity relying party (tedy typicky webu) je špatný. Specifikace ISIP verze 1.5 tento problém řeší. Problém u Windows CardSpace řeší .NET Framework 3.5 SP1.

V čem byl problém?

Osobní (unmanaged) information cards používají jako základní identifikační prvek PPID – private personal identifier. Ten je unikátní vždy pro kombinaci konkrétní karty (uživatele) a relying party (webu). To je dobré z důvodu bezpečnosti a ochrany soukromí uživatele. Řeší to problém phishingu, protože i když phisher zmate uživatele a ten mu pošle kartu, získá útočník identifikátor platný jenom pro svůj web. A z hlediska ochrany soukromí si může být uživatel jist, že provozovatelé dvou webů nemohou jeho údaje za jeho zády propojit, protože PPID je pro každou stranu jiné.

Klíčovým problémem je, jak se zjistí identita RP (relying party). Typicky se používají údaje ze SSL certifikátu. Způsob výpočtu popisuje dokument jménem Identity Selector Interoperability Profile. Tento ve své verzi 1.0 předepisoval postup, který defacto znamenal, že s každou změnou certifikátu se změnilo PPID. Podrobný rozbor problému najdete v mém předchozím článku.

Jak byl vyřešen?

Byl změněn algoritmus výpočtu PPID. Nově platí, že:

To pro provozovatele webů znamená, že:

Stávající provozovatelé webů budou tedy muset znovu asociovat PPID se svými uživateli, principiálně stejným způsobem jako při registraci a nebo při ztrátě karty.

Obecně tento krok hodnotím velmi pozitivně, protože znamená výrazné usnadnění pozice RP pro malé weby, které nedosáhnou na EV certifikát. Spolu s uvedením "Geneva" Frameworku (který usnadní implementaci claims-based autentizačních mechanismů) se jedná o odstranění zásadní překážky akceptace karet na straně provozovatelů webů.

Ještě je nutné učinit druhý krok: zajistit, aby identity selector, tedy například Windows CardSpace, byl uživatelsky přítulnější. Tedy menší, rychlejší a především pohodlnější. Uživatelé jsou líní a nebudou nové autentizační mechanismy používat, pokud to pro ně nebude jednodušší, než uživatelská jména a hesla. Proto je dobře, že právě toto je cílem připravované nové verze, CardSpace "Geneva".