Jednou ze zásadních výhod veskrze pesimistického přístupu k životu jest skutečnost, že člověk je většinou přkvapen toliko příjemně. Nejnověji se mi to podařilo při odezvě na můj článek, ve kterém jsem vyhlásil sbírku na koupi zařízení pro nahrávání přednášek, které pořádáme. Původně jsem snad ani nepočítal, že se mi někdo ozve, spíš jsem chtěl mít pádný argument jako zdůvodnění toho, proč záznamy nejsou :-)

Výsledek předčil mé očekávání: ozvalo se mi poměrně značné množství lidí a v celkem krátké době se podařilo dát dohromady dokonce víc peněz, než jsem původně plánoval (což mi umožnilo objednat kvalitnější zařízení).

Rád bych na tomto místě poděkoval těm kdo přispěli. Firmám Kentico Software a počítačové škole Gopas a většímu množství čtenářů z celé republiky. Rád bych je zde dle svého původního slibu vyjmenoval, ale bohužel se mi podařilo ve výpisu dohledat jenom dvě jména a to zrovna lidí, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Pokud jste tedy přispěli, pošlete mi prosím mailem číslo svého účtu, ať mohu tento článek aktualizovat.

Momentálně je veškerá potřebná technika objednaná a na cestě. Asi ji nedostanu včas na záznam první níže zmíněné akce, ale ta druhá by měla být už na záznamu.

Novinky v .NET 3.5 pro ASP.NET vývojáře

**Praha - Microsoft (sal. Aquarius), 23. května 2008 od 18:00 | **registrace

Novinek čistě pro ASP.NET vývojáře není v nové verzi .NET Frameworku mnoho - většina toho zásadního je společná všem platformám. Pro ASP.NET máme ovšem k dispozici nový serverový prvek pro databinding - ListView. Ten dokáže v podstatě nahradit všechny ostatní prvky pro data binding a narozdíl od nich dává programátorovi plnou kontrolu nad výsledným HTML kódem. Podíváme se na jeho možnosti a také na související stránkovací prvek Pager a LinqDataSource.

Praktická implementace pokročilejších autentizačních metod v ASP.NET

**Praha - Microsoft (sal. Aquarius), 9. června 2008 od 18:00 | **registrace

Odborná veřejnost je již nepochybně obeznámena s mou úchylkou stran různých obskurních autentizačních metod. Nejnověji se manifestovala autorstvím produktu Altairis Identity Toolkit, který umožňuje do běžných ASP.NET aplikací snadno implementovat autentizační metody jako Information Cards (CardSpace), Windows Live ID nebo OpenID. V tomto semináři bych vám rád předvedl, jak lze uvedené mechanismy prakticky implementovat do existujících aplikací, založených na ASP.NET Membership Providerech. A také se krátce zamyslel nad tím, proč byste to vlastně měli dělat a nespoléhat se na "stará dobrá" uživatelská jména a hesla.

Oproti podobné přednášce, kterou jsem držel na letošním TechEdu bude tato obohacena i o technologii OpenID, na jejíž podpoře v toolkitu momentálně pracuji.