Když si hraju s větším množstvím pokusných projektů a příkladů, esteticky mne uráží, že se jejich názvy drží v seznamu naposledy otevřených projektů na úvodní stránce Visual Studia. Vymazání tohoto seznamu je ale vemi snadné.

Údaje o posledních otevřených projektech se udržují v registrech a pomocí jednoduchého dávkového programu a konzolové utilitky REG.EXE (je součástí Windows) lze tyto údaje snadno vymazat:

@ECHO OFF

ECHO Cleaning MRU Projects for Visual Studio 2005...

REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\VisualStudio\8.0\ProjectMRUList /va /f

ECHO Cleaning MRU Projects for Visual Studio 2008...

REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\VisualStudio\9.0\ProjectMRUList /va /f

ECHO Cleaning MRU Projects for Visual Web Developer Express 2005...

REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\VWDExpress\8.0\ProjectMRUList

ECHO Cleaning MRU Projects for Visual Web Developer Express 2008...

REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\VWDExpress\9.0\ProjectMRUList

Výše uvedený soubor je univerzální, funguje pro Visual Studio 2005, 2008 a pro Visual Web Developer Express 2005 a 2008 (za informace stran express edic děkuji autorům komentářů).