Doba, kdy součástí každé instalace databázového serveru byly ukázkové databáze pubs a Northwind naštěstí již dávno skončila. Ukázkovou databáze AdventureWorks si nyní musíte stáhnout a nainstalovat zvlášť. O škodlivosti předinstalovaných příkladů by se dalo napsat mnohé. Ostatně, kdo spravoval IIS 4.0 mi jistě dá za pravdu, že pokud jeden ručně neodstranil z produkčního serveru příklady, děly se podivuhodné věci - protože příklady obsahovaly roztomilou sbírku bezpečnostních chyb.

U SQL Serveru o žádných konkrétních nevím, leč jistě nejsem sám, kdo si svého času myslel, že databáze jménem pubs je - stejně jako master, model, msdb a tempdb - cosi systémového, na co by běžný smrtelník raději neměl sahat.

V případě SQL Serveru 2005 a 2008 si musíte příklady explicitně stáhnout a nainstalovat, prahnete-li po nich. Ta správná adresa je http://codeplex.com/SqlServerSamples/. Najdete na ní kompletní sbírku příkladů pro rozličné funkce SQL Serveru a rovněž několik verzí databáze AdventureWorks.

Novinkou, alespoň tedy pro mne, je zjednodušená databáze AdventureWorksLT. Má mnohem jednodušší strukturu a také objem - stahujete dvě mega místo třiceti.

Upozorňuji, že instalace vám jenom datové soubory nakopíruje na správné místo (typicky do složky C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data), ale neattachne je, takže nebudou v SQL Serveru vidět. Musíte si je tedy připojit ručně, případně je zkopírovat do aplikačního adresáře a attachnout přes user instance.